Katalog
Promocja

Garaż budynkiem gospodarczym? Jak zgłosić?

Wielu potencjalnych inwestorów zastanawia się nad tym, czy korzystniej jest wybudować garaż, czy budynek gospodarczy? Za garaż - podobnie, jak i za dom - trzeba zapłacić podatek - większość zapłaci też podatek od nieruchomości za budynek gospodarczy.

Wysokość podatku za garaż zależy od tego, czy jest częścią domu czy też odrębnym budynkiem. Niemniej często pojawiają się inne pytania. Czy na mały garaż wymagane jest pozwolenie na budowę? Jaka jest różnica pomiędzy garażem a budynkiem gospodarczym? Czy w budynku gospodarczym można parkować samochód? W jaki sposób wybudować budynek gospodarczy na zgłoszenie? Jak dokonać zgłoszenia budynku bez konieczności ubiegania się o zgodę na budowę?

Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania.
I. Czy korzystniej jest wybudować garaż, czy budynek gospodarczy?

Wszyscy posiadacze gruntów i nieruchomości muszą za nie płacić podatek. Jeśli jesteś rolnikiem, to korzystniej
jest wybudować budynek gospodarczy. Ponieważ jako rolnik jesteś zwolniony z opłaty za budynki gospodarcze.
Jeśli nie jesteś rolnikiem, wybór pomiędzy garażem a budynkiem gospodarczym wciąż jest wart namysłu.
Podatek za taki budynek z pewnością będzie niższy od tego, który zostanie naliczony za wolno stojący garaż. Garaż, który jest niepołączony bezpośrednio z częścią mieszkalną domu, mimo, że jest przyklejony do niego również zostaje opodatkowany.

II. Czy na mały garaż wymagane jest pozwolenie na budowę?


Na każdy budynek nazwany garażem wymagany jest projekt, pozwolenie na budowę i przejście procedur urzędniczych.
Niemniej, bardzo częstą praktyką jest stawianie budynku gospodarczego do 35 m2 i rozpiętości konstrukcji do 4,80 m lub wolno stojących budynków gospodarczych do 25 m2 i wysokości 4-5 m.

III. Jaka jest różnica pomiędzy budynkiem gospodarczym a garażem?

Różnica najlepiej widoczna jest w funkcji pełnionej przez te budynki. Ten pierwszy przeznaczony jest do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu służących do obsługi budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej również do przechowywania środków i sprzętu do produkcji rolnej oraz płodów rolnych.

Zaś garaż służy do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, będący garażem zamkniętym - z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami, bądź garażem otwartym - bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi.

IV. Czy w budynku gospodarczym można parkować samochód?

W świetle prawa nie ma takiej możliwości. Praktyka pokazuje, że wiele osób wykorzystuje budynki gospodarcze (25-35 m2) do parkowania i przechowywania samochodów. Na forach znajdziemy takie rady, jak ta: "Dlatego buduj parterowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 z bramą garażową dla kosiarki samojezdnej kosiarki nie musisz kupować nikt nie zabroni ci trzymać w budynku auta;) - doradza cromwell.

V. W jaki sposób wybudować budynek gospodarczy na zgłoszenie?

Jeśli ktoś, mimo tego, że popełnia pewnego typu nadużycie semantyczne chciałby wybudować budynek gospodarczy na zgłoszenie, po to, by garażować w nim samochód, to poniżej znajdzie szczegółowe informacje i tekst ustawy, z którym powinien się zapoznać.

Art. 29 prawa budowlanego informuje
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowęzagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do
25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczaćdwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
(...)

4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2
w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach
płaskich;
(...)

12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i
przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie
określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż
przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie
na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu
Państwa;
(...)

VI. Jak dokonać zgłoszenia budynku bez konieczności ubiegania się o zgodę na budowę?

Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3, 5–19 i 20a–21;

2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie,
o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek
uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku
ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

Zmiana nazwy z garaż na budynek gospodarczy - CZYTAJ WIĘCEJPrzeczytaj także:

G84 - nasz bestseller od środka
Dom drewniany czy murowany?
Prezentacja domu Bayamo, zobacz koniecznieAktualności archiwum

 • Spadek bez problemów?

  Spadek bez problemów?

  Poniżej publikujemy opracowanie zmian w prawie spadkowym sporządzone przez Kancelarię Prawną KOPER. Mecenas Adam Koper streszcza najważniejsze zmia...

 • Konkurs "DOM TWOICH MARZEŃ"

  Konkurs "DOM TWOICH MARZEŃ"

  Na X-lecie naszego biura zorganizowaliśmy konkurs skierowany do uczniów klas 4-6 "DOM TWOICH MARZEŃ". Po burzliwych obradach udało się nam wyłonić ...

 • Na majówkę do Cieszyna

  Na majówkę do Cieszyna

  Nie masz planów na majówkę? Zapraszamy na wyprawę do Cieszyna. Specjalnie z myślą o Was opracowaliśmy trasę po Cieszynie. Nacieszycie się wiosną, r...

 • Piękno kamienia w różnych odsłonach

  Piękno kamienia w różnych odsłonach

  Zakład Kamieniarsko-Betoniarski Mieczysława Nicponia z Krzepic może pochwalić się bardzo zróżnicowaną ofertą oraz imponującymi realizacjami. Poniże...Dołącz do nas
Opinie o PRO ARTE Arkadiusz Woch, Krzysztof Biodrowicz S.C. na Opineo.pl
Google+
facebook
twój schowek jest pusty 
schowek (0)