Rzut strychunr. nazwa pow. [m²]
01. Strych 49.95
02. Strych 6.58
suma: 56.53