(32) 43 50 829
info@pro-arte.pl

Czym się kierować przy wyborze odpowiedniego rodzaju tynku?

Czym się kierować przy wyborze odpowiedniego rodzaju tynku?

opublikowano: 2008-09-22

Trwałość wypraw elewacyjnych zależy od szeregu czynników, wśród których decydującą rolę odgrywa wybór odpowiedniego materiału wykończeniowego. Selekcja jednego spośród szerokiej gamy produktów nie jest łatwa. Pomimo aspektu estetycznego i indywidualnych upodobań inwestora, istotną rolę w procesie decyzyjnym powinny stanowić dokładne informacje dotyczące technologii wykonania ścian budynku.

Zaprawę tynkarską można przygotować samodzielnie na placu budowy, jednak najczęściej stosuje się fabrycznie przygotowane masy tynkarskie gotowe do użycia. Pierwszy sposób wymaga odpowiedniego sprzętu i większego placu budowy. Poza tym samodzielne przygotowanie zaprawy tynkarskiej jest kłopotliwe i wiąże się z ryzykiem doboru niewłaściwych proporcji pomiędzy poszczególnymi komponentami. Wymienione powyżej elementy nasuwają pytanie - czy warto sporządzać tynk we własnym zakresie? Od jego bowiem jakości zależy stan elewacji.

W trakcie kolejnych lat eksploatacji wyprawa tynkarska podlega działaniu wielu czynników, takich jak: opady atmosferyczne, wahania temperatury, zanieczyszczenia powietrza, promieniowanie UV i mikroorganizmy. Duże znaczenie dla trwałości i estetyki tynku posiada jego faktura; im bardziej chropowata tym łatwiej zatrzymuje zanieczyszczenia i stwarza doskonałe środowisko do rozwoju mikroorganizmów (np. pleśni). Powierzchnia tynku powinna być zmywalna (okresowe zmycie zalegającego brudu). Renowację wypraw można przeprowadzić poprzez zastosowanie wysokiej jakości powłok elewacyjnych np. „samooczyszczających się” farb nanotechnologicznych.

Ułożony na powierzchni elewacji tynk, z jednej strony powinien stanowić warstwę odporną na działanie opadów atmosferycznych z drugiej zachować odpowiednią paroprzepuszczalność. Zastosowanie wyprawy o zbyt niskiej paroprzepuszczalności (o wysokim oporze dyfuzyjnym Sd) stwarza ryzyko gromadzenia się wilgoci bezpośrednio pod warstwą wyprawy.

Obecnie rynek oferuje szeroką gamę gotowych mas tynkarskich, dostępnych w kilku rodzajach zależnie od użytego spoiwa. Do najbardziej popularnych należą:

- mineralno-polimerowe zaprawy tynkarskie, produkowane na bazie spoiw cementowych i wapiennych, mineralnych wypełniaczy i kruszyw (nadających jednocześnie fakturę powierzchni) oraz polimerów proszkowych i dodatków modyfikujących. Wyprawy mineralne charakteryzuje wysoka trwałość i odporność na działanie czynników klimatycznych. Z reguły tynki te klasyfikowane jako niepalne. Wykazują najwyższą paporzepuszczalność.

- krzemianowe (silikatowe) masy tynkarskie, w których rolę spoiwa pełni potasowe szkło wodne i dyspersja syntetyczna (zazwyczaj akrylowa). Recepturę uzupełniają mineralne wypełniacze i kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu. Wyprawy krzemianowe wykazują wysoką trwałość i paroprzepuszczalność (zależnie od receptury), niższy stopień elastyczności w porównaniu z wyprawami akrylowymi, ale nieco wyższy w zestawieniu z mineralnymi.

- akrylowe masy tynkarskie (zwane inaczej polimerowymi lub dyspersyjnymi) recepturowane są na bazie dyspersji akrylowych, (zazwyczaj akrylowo-styrenowych) oraz mineralnych wypełniaczy i kruszyw fakturujących. Przykładem jest Finngard Tynk Mini 1.5 oraz Finngard Tynk Kornik 1.5 marki Tikkurila. Poza wysoką trwałością i odpornością na działanie czynników atmosferycznych, wyprawy akrylowe charakteryzuje niska nasiąkliwość (doskonała ochrona przeciwdeszczowa elewacji), najwyższy stopień elastyczności, paroprzepuszczalność oraz łatwość aplikacji. Najszersza w porównaniu z pozostałymi rodzajami tynków gama kolorystyczna stwarza szerokie możliwości kolorystycznego kształtowania architektury. Przy renowacji starego budownictwa należy zwrócić uwagę aby ściany budynku nie były zawilgocone (najczęściej z powodu niewłaściwej izolacji). Tynki akrylowe stosowane są w systemach ociepleń BSO na styropianie (nie zalecane do stosowania na płytach z wełny mineralnej).

- silikonowe (krzemoorganiczne) masy tynkarskie produkowane są z wykorzystaniem dyspersji akrylowej i żywicy silikonowej (w zasadzie prawidłowa nazwa powinna brzmieć „tynki akrylowo-silikonowe”) oraz mineralnych wypełniaczy i kruszyw fakturujących. Dzięki zdolności związków krzemoorganicznych do samooczyszczania, zastosowanie silikonowych mas tynkarskich zapewnia długotrwały czysty wygląd. Z drugiej strony hydrofobowa natura „silikonów” zapewnia doskonałą ochronę przeciwdeszczową elewacji (zależnie od ilości związków silikonowych w recepturze).

- mozaikowe masy tynkarskie stanowią odmianę tynków polimerowych. Wytwarzane są z wykorzystaniem naturalnych - barwnych lub sztucznie barwionych kruszyw, zatopionych w transparentnej dyspersji akrylowej. Odznaczają się wysoką trwałością i odpornością mechaniczną, dlatego wykorzystuje się je głównie na powierzchniach szczególnie narażonych na uszkodzenia np. na cokołach budynków.

Tynki cienkowarstwowe stanowią najpopularniejszy materiał do estetyczno-ochronnego wykończania elewacji. Posiadają szeroką gamę kolorystyczną oraz bogatą różnorodność możliwych do uzyskania faktur. Wspomniane produkty mogą być stosowane bezpośrednio na tradycyjne tynki (jeżeli nie jest wymagany montaż płyt teromoizolacyjnych) lub jako ostatnia warstwa (element) wykończeniowa w kompletnych systemach ociepleń BSO. Tynki akrylowe i silikonowe (należące do grupy materiałów organicznych) można nakładać niemal na wszystkie podłoża elewacyjne. Z kolei tynki mineralne i silikatowe należy aplikować wyłącznie na podłoża mineralne.

Masy tynkarskie należy układać na suchym, czystym i nośnym podłożu oczyszczonym z brudu, wszystkich tłustych plam i odpadających powłok malarskich. Stare powłoki malarskie (bezwarunkowo wapienne!) i tynki o niedostatecznej przyczepności należy usunąć a ubytki uzupełnić odpowiednią zaprawą (zbliżoną składem do pierwotnie użytej) lub masą szpachlową. W przypadku bardzo chłonnego podłoża należy zastosować odpowiedni grunt. Jeżeli aplikujemy tynk cienkowarstwowy poza systemem BSO - na tradycyjne podłoże (np. stary, nośny tynk cementowy) musimy pamiętać o zagruntowaniu podłoża specjalnym gruntem polecanych przez producenta tynku.

Jeżeli instalujemy kompletny system BSO, zachowujemy układ poszczególnych warstw pamiętając o przestrzeganiu wystarczająco długich przerw technologicznych pomiędzy etapami prac. Przypomnijmy że tynk cienkowarstwowy we wspomnianych systemach układany jest na warstwie zbrojonej (z siatki szklanej zatopionej w warstwie zaprawy klejowej).

Wykorzystanie do wykonania wypraw elewacyjnych gotowych mas tynkarskich, takich jak Finngard Mineral 1.5 i Finnagrd Tynk Mini 2.5 marki Tikkurila, znacznie przyspiesza prace wykończeniowe w porównaniu z układaniem samodzielnie przygotowanych tynków na placu budowy. Gotowe produkty zapewniają wygodę i łatwość aplikacji gwarantując jednocześnie uzyskanie wypraw spełniających wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Wyprawy cienkowarstwowe można okresowo zmywać wodą pod niewielkim ciśnieniem, a prostym sposobem ich renowacji jest przemalowanie farbą elewacyjną.

Jeżeli uznasz, że końcowy efekt prac elewacyjnych sprawił, że Twój dom wyróżnia się z otoczenia – pokaż go innym! Wyślij zgłoszenie do konkursu „Elewacja w Koronie” organizowanego przez markę Tikkurila. Jury przyzna atrakcyjne nagrody pieniężne w następujących kategoriach: „Nowy budynek”, „Obiekt po renowacji” oraz „Budynek Zabytkowy”. Termin wysyłania zgłoszeń upływa 15 listopada 2008 roku. Do udziału w konkursie kwalifikowane będą realizacje, w których zastosowano kompletne systemy ociepleń (BSO), wyprawy tynkarskie oraz systemy malarskie marki Tikkurila, powstałe w okresie od 01.01.2004 do 31.10.2008 roku.

FINNGARD TYNK MINI 1.5 FINNGARD TYNK KORNIK 2.5
Wydajność ok. 2,5 kg / m2 ok. 3,0 kg / m2
Kolorystyka biały + odcienie z kart kolorów: Tikkurila FACADE, Tikkurila for Masonry Surfaces
Faktura „baranek” „kornik”
Opakowanie 16,5 kg 16,5 kg
Cena brutto ok. 154 zł (baza A - biały) ok. 150 zł (baza A - biały)


Tikkurila - Tikkurila Polska, ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica, tel. 0801 88 99 85, tel (022) 310 95 55, http://www.tikkurila.pl, A Public Relations Agency Publink, http://www.publink.com.pl

Przeczytaj także:
Aktualności archiwum

Partnerzy


Velux

Termo Organika

ISOVER

porotherm

Viessmann


facebook
twój schowek jest pusty 
schowek (0)