(32) 43 50 829
info@pro-arte.pl

co to jest drenaż opaskowy?

co to jest drenaż opaskowy?

opublikowano: 2007-10-21

Drenaż opaskowy wykonany wzdłuż obrysu budynku stanowi skuteczne zabezpieczenie przy zagrożeniu podtapianiem cieków podziemnych budynku wód zaskórnych i gruntowych. Drenaż może być wykonany przed wznoszeniem obiektu, co zapewnia odwodnienie wykopu fundamentowego. Do�� często stanowi rozwiązanie awaryjne gdy w trakcie eksploatacji pojawia się˝ woda w pomieszczeniach podziemnych budynku. Rurociąg wykonuje się z rur perforowanych o średnicy wewnętrznej 100 mm (min. 70 mm) i układa ze spadkiem min. 4 do 5 proc. Materiały Rury z PVC bez otuliny o średnicy od 50 do 200 mm Zastosowanie: odwadnianie i napowietrza-nie terenďż˝w gruboziarnistych oraz strukturalnie stabilnych terenďż˝w (sďż˝abo rozkďż˝adalnych) oraz na terenach piaszczystych, pod warunkiem wykonania wokďż˝ rury warstwy filtracyjnej. Rury drenarskie z PVC-U z filtrem kokosowym ďż˝rednice: 50 - 200 mm Oplecione sďż˝ filtrem kokosowym, ktďż˝ry zapobiega zatykaniu siďż˝ otworďż˝w, zamulaniu przewodďż˝w i umoďż˝liwia maksymalnďż˝ zdolno�� wchďż˝aniania wody. Zastosowanie: odwadnianie kaďż˝dego rodzaju gruntu, zwďż˝aszcza gliniastego i bagiennego. [rys.2] Rury drenarskie z PVC-U z filtrem z w��kien polipropylenowych ďż˝rednice: 50 - 160 mm Oplecione sďż˝ filtrem o gruboďż˝ci okoďż˝o 8 mm wykonanym z cienkich w��kien polipropylenowych. Zastosowanie: do kaďż˝dego rodzaju podďż˝oďż˝a, szczegďż˝lnie do odwodnieďż˝ podziemnych czďż˝ci budynkďż˝w i fundamentďż˝w. Ksztaďż˝tki montaďż˝owe System ksztaďż˝tek montaďż˝owych obejmuje zestaw kďż˝townikďż˝w, trďż˝jnikďż˝w prostych (900) i kďż˝towych (450), z��czek, kolan, zaďż˝lepek, redukcji, wylotďż˝w i elementďż˝w przy��czeniowych w peďż˝nym wymiarze ďż˝rednic. Rury i ksztaďż˝tki ��czone sďż˝ ze sobďż˝ specjalnymi zatrzaskami. Tego typu po��czenia sďż˝ ďż˝atwe i szybkie w montaďż˝u. Studzienki drenarskie Mogďż˝ byďż˝ z osadnikiem lub bez. Studzienki rewizyjne - sďż˝u�� do odpowietrzania i okresowego czyszczenia. Studzienka zbiorcza - sďż˝uďż˝y do odprowadzenia wďż˝d drenaďż˝owych do odbiornika kanalizacji deszczowej. Zwieďż˝czenia studzienek Studzienki mogďż˝ byďż˝ zakoďż˝czone zwieďż˝czeniami w postaci: - stoďż˝ka betonowego z pokrywďż˝ betonowďż˝, - stoďż˝ka betonowego z pokrywďż˝ ďż˝eliwnďż˝, - teleskopďż˝w

Przeczytaj także:
Aktualności archiwum

Partnerzy


Velux

Hormann

Termo Organika

ISOVER

porotherm

Viessmann


facebook
twój schowek jest pusty 
schowek (0)