(32) 43 50 829
info@pro-arte.pl

Optymalny klimat akustyczny biura

Optymalny klimat akustyczny biura

opublikowano: 2009-01-07

Pomieszczenia biurowe w nowych budynkach spełniają niezbędne wymogi w zakresie akustyki. Jednak w chwili rozpoczęcia ich codziennego użytkowania, równowaga akustyczna zostaje najczęściej zaburzona. Mimo to, osiągnięcie komfortu akustycznego jest możliwe. O komforcie akustycznym biura decyduje znaczna ilość czynników. Oprócz podstawowych – jak zastosowane na suficie, ścianach i podłogach materiały – wpływają na niego również wystrój wnętrza, ustawienie biurek, wyposażenie techniczne (liczba komputerów, drukarek, telefonów. Bardzo ważnym jest też typ pomieszczenia biurowego - jego wielkość i liczba pracujących w nim osób. Inaczej będzie to wyglądało w pomieszczeniach indywidualnych, inaczej w wielkoprzestrzennych „open space’ach” dla wielu osób. Ze względu na zwyczaje wewnętrzne firmy, narzucone warunki lokalowe, czy wymaganą w przedsiębiorstwie formę obsługi klienta – rozwiązania kształtujące klimat akustyczny miejsca mogą się różnić, ale z pewnością jednym z najprostszych i najpewniejszych są akustyczne sufity podwieszane.

Dźwięki, dźwięki, dźwięki

Na poziom dźwięku w pomieszczeniu zamkniętym wpływają dwie składowe – źródło dźwięku, który chcemy zrozumieć (mowa, muzyka) oraz tło akustyczne. Jest to nic innego, jak hałas, który tworzą wszelkie dźwięki w danym momencie niepożądane (hałas uliczny dochodzący z zewnątrz, dźwięki mechaniczne urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w pomieszczeniu, głosy innych osób w pomieszczeniu, odgłosy pracujących komputerów i kopiarek, telefony). Na dodatek wymieszane i odbijające się fale dźwiękowe w pokoju będą tworzyły pogłos.

Pogłos jest szczególnym rodzajem hałasu - powstaje w każdej przestrzeni ograniczonej przegrodami i wywoływany jest przez użytkowników tejże przestrzeni (w odróżnieniu od hałasu przenikającego z zewnątrz lub z sąsiednich pomieszczeń). Fala dźwiękowa rozchodząca się w powietrzu, napotykając na swojej drodze gładkie i twarde płaszczyzny (ściana, sufit, podłoga, meble), ulega odbiciu i dalej podąża jako fala odbita do kolejnej płaszczyzny itd. Fale odbite dodają się do dźwięku pierwotnego wygenerowanego przez źródło i powodują jego zniekształcenie. Słuchacz odbiera dźwięk zakłócony, trudny do rozpoznania i interpretacji. Ten sam dźwięk dociera z różnych stron, w dodatku opóźniony w czasie, przez co słyszymy go kilkakrotnie. Im silniejsze źródło dźwięku w warunkach pogłosowych, tym większe generuje zakłócenie.

Dźwięki mogą docierać do pomieszczenia również ze źródeł znajdujących się w przestrzeni międzysufitowej (np. urządzenia wentylacyjne lub klimatyzacyjne) bądź przez strop z pomieszczeń powyżej. Są to dźwięki rozprzestrzeniające się pomiędzy piętrami budynku. Trzecim rodzajem dźwięków, jakie oddziaływują na akustykę miejsca, są fale dźwiękowe przenikające pomiędzy przylegającymi pomieszczeniami pod wspólnym sufitem podwieszanym. Hałas może mieć również źródło na zewnątrz budynku i docierać do pomieszczenia głównie przez okna.

Sufit jest dobry na wszystko

Są różne sposoby kształtowania akustyki pomieszczeń biurowych, ale nadal najpopularniejszym i najłatwiejszym rozwiązaniem jest zastosowanie akustycznego sufitu podwieszanego. Między innymi dlatego, że pozwala kształtować akustykę poszczególnych obszarów pomieszczenia i dobierać w nich parametry współczynnika sygnał-szum (różnica między dźwiękiem pożądanym, a hałasem) w zależności od przeznaczenia obszaru.

Podstawowym narzędziem kształtowania akustyki wnętrza przez sufit podwieszany będzie wykorzystanie jego akustyki pasywnej, czyli właściwości pochłaniania dźwięku, izolacyjności akustycznej wzdłużnej oraz redukcji hałasu. Pochłanianie dźwięku (alfa w) niweluje efekt pogłosu - fala nie odbija się w 100% od powierzchni sufitu. Izolacyjność akustyczna wzdłużna (Dncw) płyt sufitowych ogranicza przenoszenie dźwięku pomiędzy sąsiednimi pomieszczeniami ze wspólną przestrzenią międzysufitową. Wreszcie redukcja dźwięku (Rw) określa stopień ograniczenia dźwięku, który powstaje w przestrzeni ponadsufitowej lub dochodzi z pomieszczeń powyżej.

Jakość warunków akustycznych pomieszczenia bada się w trzech zakresach – rozumienia mowy, zachowania poufności rozmów oraz możliwości koncentracji przebywających tam osób. Przede wszystkim czas pogłosu w pomieszczeniu nie może być ani zbyt długi, ani za krótki. Jeśli jest zbyt długi, sylaby „zlewają" się ze sobą i stają się niewyraźne. Gdy pogłos jest zbyt krótki, pomieszczenie wydaje się być „martwe". Wymagany poziom dźwiękoizolacyjności zależy od potrzeb użytkownika i natężenia hałasu. Najlepiej jest zapewnić zrównoważenie właściwości systemów sufitowego i ściennego.

Liczna rodzina

W rodzinie sufitów podwieszanych Armstrong znajdują się sufity o właściwościach płyt dostosowanych do każdego rodzaju pomieszczeń:
- izolujące – odpowiednie do sal konferencyjnych, pomieszczeń do rozmów, pojedynczych pokoi biurowych, korytarzy, toalet – jeżeli są wydzielone ściankami działowymi z większego pomieszczenia; - „zatrzymują” dźwięk, który może przedostać się przez sufit ponad ścianką działową.
- pochłaniające – do sal szpitalnych, biur jednoprzestrzennych, restauracji, kawiarni, sal komputerowych, sal wystawowych, sal kinowych i tzw. call center’s; - likwidują pogłos, ograniczając odbicie się fali dźwiękowej. Najmłodsze w rodzinie Armstrong płyty o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku to Ultima OP (alfa w =1) i Perla OP (alfa w = 0,95).
- o pochłanianiu i izolacyjności na średnim poziomie – odpowiednie do sal recepcyjnych, sklepów, sal konferencyjnych, sal szkolnych, biur.
- izolujące i pochłaniające – odpowiednie do pomieszczeń o wielorakim przeznaczeniu.

Można podzielić je również ze względu na materiał, z którego zostały wykonane (metalowe, mineralne twarde, mineralne miękkie). Szeroka różnorodność właściwości i wzorów pozwala na swobodny dobór sufitów pod kątem właściwości, ale również pod względem estetycznym.
Dlatego projektant we współpracy z akustykiem łatwo może wybrać najlepsze rozwiązanie, które będzie pasowało nie tylko do oczekiwań użytkownika, ale również do koncepcji architekta.

Nowoczesne biuro to miejsce dla pracowników z umiejętnością kreatywnego myślenia, skupionych i efektywnych. Aby dobrze wykorzystać swój potencjał intelektualny, konieczne jest zapewnienie im odpowiednich warunków pracy. Dotyczy to nowoczesnego sprzętu i możliwości komunikacji, ale również optymalnego klimatu akustycznego wokół stanowiska pracy.


Armstrong Building Products, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, tel. (022) 337 86 10, http://www.armstrong.pl, Versomedia, http://www.versomedia.pl

Przeczytaj także:
Aktualności archiwum

Partnerzy


Velux

Termo Organika

ISOVER

porotherm

Viessmann


facebook
twój schowek jest pusty 
schowek (0)