(32) 43 50 829
info@pro-arte.pl

Usuwanie azbestu z dachów

Usuwanie azbestu z dachów

opublikowano: 2007-11-16


To, że azbest jest szkodliwy dla zdrowia, naukowcy udowodnili już 50 lat temu. Jednak nie przeszkodziło to w ciągłym wykorzystywaniu tego materiału w wielu gałęziach gospodarki. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wysypywano nim drogi oraz szkolne i przedszkolne podwórka, stosowano do produkcji wielu materiałów. Teraz nie możemy sobie z nim poradzić, a niszczejące włókna stają się zagrożeniem dla naszego życia. Czy jeszcze długo będziemy bierni wobec niebezpieczeństwa, które siedzi cicho w ukryciu, by ujawnić się i zaatakować w najmniej oczekiwanym momencie? Wszystko zależy od stopnia naszej wiedzy o prawdzie, którą musimy znać.

Rządowy plan usuwania azbestu zakładał szybkie pozbycie się szkodliwego materiału z wielu obiektów na terenie całego kraju. W praktyce okazało się, że nie jest to takie proste, a świadomość społeczeństwa dotycząca tego tematu jest niewystarczająca. Oszacowano, że unieszkodliwienie azbestu na terenie całej Polski pochłonie 48 mld złotych. Jak dotąd przeznaczono na ten cel zaledwie 100 mln złotych, co oznacza, że zlikwidowanych zostało ok. 1% wszystkich materiałów azbestowych.. Na Lubelszczyźnie i Mazowszu jest najwięcej wyrobów azbestowych - ponad 2 mln ton w każdym z tych województw. Niebezpieczny materiał jest usuwany bardzo powoli, głównie z budynków użyteczności publicznej oraz przez prywatnych inwestorów. Na usunięcie niebezpiecznego azbestu Polska ma czas do 2032 roku, jednak trudno stwierdzić, czy przy obecnym tempie prac, plan ten zostanie zrealizowany.

Obowiązek usunięcia azbestu z obiektów spoczywa na ich właścicielach. Ponieważ prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest są pracami niebezpiecznymi i wymagają spełnienia odpowiednich wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, konieczne jest wynajęcie firmy, która jest przygotowana pod względem sprzętowym do wykonywania tego typu prac. Wykonawca prac opracowuje szczegółowy plan usuwania wyrobów zawierających azbest, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zgłasza ten fakt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Okręgowego Inspektora Pracy. Transport materiałów niebezpiecznych powinien być prowadzony przy użyciu specjalnych oznakowań, a materiały złożone w miejscu przygotowanym do ich składowania, znajdującym się w odległości bezpiecznej dla życia i zdrowia człowieka.

Podstawowe zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest to:
  • prowadzenie prac przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z azbestem
  • konieczność izolowania strefy prac przez odpowiednie ich oznakowanie i stosowanie osłon chroniących przed przenikaniem azbestu do środowiska
  • zastosowanie środków technicznych - nawilżanie wyrobów, uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, stosowanie komór dekontaminacyjnych
  • pakowanie wyrobów z azbestem w szczelne worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm
  • deponowanie wyrobów zawierających azbest na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonych kwaterach innych składowisk


Przed przystąpieniem do prac demontażowych, jak również po ich zakończeniu konieczne jest dokonanie wszelkich formalności związanych z usuwaniem i składowaniem materiałów niebezpiecznych. W przypadku azbestu jest to zgłoszenie robót do odpowiednich instytucji nadzoru budowlanego i inspekcji pracy oraz oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Wszelkie zasady dotyczące sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest zawarte są w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20040710649&type=2&name=ATT5NO42). Natomiast w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. (Dz.U. nr 45, poz. 280) określone są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

To, że azbest jest szkodliwy dla zdrowia, naukowcy udowodnili już 50 lat temu. Jednak nie przeszkodziło to w ciągłym wykorzystywaniu tego materiału w wielu gałęziach gospodarki. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wysypywano nim drogi oraz szkolne i przedszkolne podwórka, stosowano do produkcji klocków hamulcowych, rur, pieców, czy materiałów budowlanych. Teraz nie możemy sobie z nim poradzić, a niszczejące włókna stają się zagrożeniem dla naszego życia. Czy jeszcze długo będziemy bierni wobec niebezpieczeństwa, które siedzi cicho w ukryciu, by ujawnić się i zaatakować w najmniej oczekiwanym momencie? Wszystko zależy od stopnia naszej wiedzy o prawdzie, którą musimy znać. Zi-Co Sp. z o.o., ul. Kupiecka 10, 52-427 Wrocław, tel./fax: (071) 363 45 80, http://www.dachy.org

Przeczytaj także:

Przepisowe i bezpieczne ogrodzenie na lata
Nowe rozporządzenie- zakres i forma projektu budowlanego
Czy niezbędny jest kierownik budowy?Aktualności archiwum

Partnerzy


Velux

Termo Organika

ISOVER

porotherm

Viessmann


facebook
twój schowek jest pusty 
schowek (0)