(32) 43 50 829
info@pro-arte.pl

20 cm zmienia punkt widzenia

20 cm zmienia punkt widzenia

opublikowano: 2007-12-05


System 20-centymetrowych białych bloków ściennych SILKA i YTONG, połączonych cienkimi spoinami, wykorzystujący najlepsze cechy produktów SILKA i YTONG, pozwala stworzyć dom dostosowany do potrzeb mieszkańców. Ściany piwniczne i fundamentowe

Do ścian piwnicznych i fundamentowych stosuje się pełne bloki SILKA E18S i SILKA E24S. Muruje się je wypełniając spoiny poziome i pionowe.

Ściany piwniczne i fundamentowe wykonane z bloków SILKA należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i przenikaniem wilgoci. Zabezpieczenie to składa się z izolacji pionowej (warstwa wodochronna z osłoną przed uszkodzeniem mechanicznym) oraz z izolacji poziomej w styku spodu ściany i wierzchu fundamentu. W razie konieczności stosuje się również odwodnienie gruntu przylegającego do ściany piwnicy. Odwodnienie to przeprowadza się przez zastąpienie gruntu rodzimego żwirem z odprowadzeniem wody za pomocą drenażu.

Ściany zewnętrzne

Tylko w systemie 20 cm istnieje możliwość optymalizacji parametrów ścian w zależności od ich przeznaczenia, poprzez odpowiedni wybór materiałów SILKA i YTONG. Wytrzymałość i parametry cieplne naszych produktów pozwalają na zastosowanie bloków cieńszych w stosunku do tradycyjnych materiałów, co owocuje zwiększeniem powierzchni dla domowników.

Mur dwuwarstwowy

Najpopularniejszym obecnie rozwiązaniem ściany zewnętrznej jest mur dwuwarstwowy ocieplony bezspoinowym systemem ociepleń. Zbudowany jest on z warstwy konstrukcyjnej oraz warstwy izolacji termicznej.

Ściany dwuwarstwowe najczęściej ociepla się jedną z metod bezspoinowego systemu ociepleń. Przy takim systemie należy zwrócić uwagę na parametry przenikania pary wodnej przez ścianę. Najlepszą izolację muru stanowi warstwa izolacyjna z materiału o małym oporze dyfuzyjnym (np. wełna mineralna), który nie ograniczy swobodnego przepływu pary wodnej przez ścianę. Aby dla całej ściany uzyskać pożądany współczynnik przenikalności cieplnej należy dobrać odpowiednią grubość izolacji termicznej.

Mur jednowarstwowy

Mur jednowarstwowy charakteryzuje się krótkim czasem wykonania. Tylko w systemie 20 cm 150 m2 ścian powstaje w 2,5 tygodnia, czyli ponad czterokrotnie szybciej niż przy zastosowaniu innych technologii. Koszt ścian ponosi się jednorazowo, inwestycja nie jest rozciągnięta w czasie, w krótkim terminie zamyka się istotną część budowy – ściany. Pozwala to inwestorowi zabezpieczyć się przed zmianami cen materiałów budowlanych. Bloczki YTONG, charakteryzują się najlepszymi parametrami cieplnymi spośród wszystkich materiałów ściennych, przez co świetnie nadają się do budowania w technologii ścian jednowarstwowych. Ściana jednowarstwowa zewnętrzna z bloczków YTONG gwarantuje komfort cieplny przyszłym mieszkańcom.

Ściany wewnętrzne nośne

Wewnętrzne ściany nośne oprócz funkcji konstrukcyjnej pełnią często rolę przegród wydzielających poszczególne pomieszczenia. Oddzielają również sąsiadujące mieszkania (ściany międzymieszkaniowe) czy budynki. Dlatego w przypadku takich ścian niezwykle istotne są właściwości izolacji akustycznej oraz odporności ogniowej.

Izolacyjność akustyczna

Najostrzejsze wymagania zawarte w normie PN-B-02151-3:1999 \\"Ochrona przed hałasem w budynkach ...\\" dotyczą ścian rozdzielających mieszkania oraz oddzielających mieszkania od korytarzy i klatek schodowych w budownictwie wielorodzinnym. Dopuszczalną wartością wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej R’A1 jest 50 dB.

Wartości wskaźników izolacyjności akustycznej dla różnych materiałów wyznaczane są za pomocą badań terenowych, badań laboratoryjnych, a także projektowych analiz akustycznych. Firma Xella prowadzi badania swoich bloków SILKA i YTONG za pomocą wszystkich trzech metod. Dzięki temu dajemy Państwu gwarancję, że nasze wyroby spełniają wszystkie deklarowane parametry. Jest to swoista gwarancja bezpieczeństwa przy projektowania budynków z produktów SILKA i YTONG. Za jakość badań laboratoryjnych odpowiada Zakład Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej.

Dane ustalane laboratoryjnie są później potwierdzane za pomocą badań terenowych na wybudowanych, istniejących budynkach. Najnowsze badania terenowe przeprowadzone w maju 2006 na budowie budynku wielorodzinnego w Poznaniu potwierdzają wysokie parametry izolacyjności akustycznej bloków SILKA E24 z wykorzystanymi wewnętrznymi kanałami elektrycznymi.

Odporność ogniowa

Ściany wykonane w systemach YTONG i SILKA są niepalne. Zarówno bloczki YTONG (piasek kwarcowy, wapno, cement, anhydryt, spulchniacz, woda), jak i bloki SILKA (piasek kwarcowy, wapno, woda) są produkowane z niepalnych surowców, dzięki czemu powstaje z nich całkowicie ognioodporny mur. Ściany zbudowane z tych materiałów już przy grubości 17,5 cm mają maksymalną klasę odporności ogniowej REI 240 - 4 godziny.

Drugą, bardzo istotną właściwością ścian wykonanych w systemie SILKA i YTONG jest ograniczenie wzrostu temperatury w pomieszczeniu nienagrzewanej ściany. Ściany wykonane z bloczków YTONG i SILKA znacznie dłużej chronią przed ogniem i temperaturą niż ściana o takiej samej grubości wykonana z betonu.

Konstrukcja z bloczków YTONG o grubości 15,0 cm powoduje, że po 3 godzinach ewentualnego pożaru w pomieszczeniu obok temperatura wzrasta tylko do 570C. Natomiast przy ścianie tej samej grubości, ale wykonanej z betonu, temperatura wzrasta aż do 1500C. Dzięki doskonałym właściwościom termoizolacyjnym, sama ściana z bloczków YTONG nagrzewa się tylko nieznacznie.

Istotną cechą podnoszącą bezpieczeństwo przeciwpożarowe systemu murowego Xella jest fakt, że podczas pożaru nie powstają oraz nie są przepuszczane spaliny i dym. Podczas intensywnego nagrzewania ściany z bloczki YTONG i SILKA nie emitują żadnych trujących gazów.

Produkty SILKA i YTONG dają gwarancję bezpieczeństwa dla przyszłych mieszkańców. W przypadku zagrożenia życia, podczas pożaru, dają szansę na bezpieczną ewakuację.

Ściany działowe

Ściany działowe są to przegrody budowlane, które wydzielają poszczególne pomieszczenia na powierzchni mieszkania. Dla tego typu ścian bardzo istotna jest możliwość łatwego montażu i demontażu (adaptacja do aktualnych warunków).

W tym kontekście doskonałym materiałem na ściany działowe są bloczki YTONG, które znacznie ułatwiają i przyspieszają prace murarskie. Dzięki swojej porowatej strukturze są o ponad 60% lżejsze od innych materiałów ściennych. Bloczki YTONG charakteryzują się łatwą obróbką, przycinanie bloczków nie wymaga dużych nakładów siły i czasu. Ścianki działowe z bloczków YTONG można wykonywać samodzielnie. Lekkie ścianki YTONG ułatwiają również demontaż w momencie zmiany aranżacji wnętrza.

Bloki SILKA to przede wszystkim wysoka wytrzymałość dzięki której ścianki z bloków SILKA są w stanie przenieść duże obciążenia (np. montaż ciężkich szafek i półek), a także wysoka izolacyjność akustyczna, która pozwala wyciszyć wybrane pomieszczenia.

Duże znaczenie podczas budowy ma sposób łączenia cegieł, pustaków czy bloczków – może on ułatwić lub utrudnić murowanie. Typowe materiały wymagają przygotowania dużej ilości zaprawy zwykłej, która nakładana jest zarówno na poziome, jak i pionowe powierzchnie cegieł czy pustaków. W przypadku produktów YTONG i SILKA zaprawy zwykłej używa się tylko do osadzenia pierwszej warstwy bloczków, kolejne warstwy wymagają tylko niewielkiej ilości zaprawy do cienkich spoin, Dzięki temu znacząco skraca się czas budowy.

Pozostałe elementy

Pozostałe elementy – nadproża, kształtki, elementy docieplenia wieńca Integralną częścią Systemu 20 cm są gotowe nadproża YTONG ze zbrojonego betonu komórkowego: do otworów okiennych, drzwiowych i ścianek działowych. Spełniają nie tylko funkcję nośną, lecz w przypadku ścian zewnętrznych zapewniają odpowiednią izolacyjność cieplną bez dodatkowego docieplenia. Dzięki stosowaniu systemowych nadproży uzyskuje się jednakowe podłoże pod tynk na całej powierzchni ściany. Bardzo łatwe i szybkie w zastosowaniu – montaż nadproża zajmuje dwóm osobom kilkanaście minut. Gotowe nadproża YTONG zastępując nadproża betonowe wylewane na budowie.

Kształtki U YTONG

Jeżeli nadproże jest wykonywane na budowie, trzeba przygotować odpowiedni szalunek. Funkcję tego szalunku pełnią w systemie YTONG kształtki U. Są one wycinane z bloczków YTONG, więc mają taką samą długość i szerokość, co pozwala na wykorzystanie ich w murowanej ścianie bez dodatkowych prac. Dzięki nim ściana na całej powierzchni jest jednolita – ułatwia to tynkowanie i obniża jego koszty.

Elementy docieplenia wieńca YTONG Często wieniec stanowi miejsce o słabej izolacyjności cieplnej. W systemie YTONG wieniec wykonuje się obudowując go elementem docieplenia wieńca. Jest to płytka z betonu komórkowego YTONG z doklejoną warstwą wełny mineralnej. Element ten zapewnia prawidłowe ocieplenie wieńca, stanowi tez jego szalunek i zapewnia jednolitą powierzchnię ściany, co ułatwia tynkowanie.

Elementy wielkoformatowe

Elementy wielkoformatowe – gotowe płyty stropowe i dachowe YTONG

Ich zastosowanie znacznie ułatwia i przyspiesza budowę – po zamontowaniu można od razu obciążać strop. Płyty stropowe YTONG można wysunąć poza obrys budynku, uzyskując w ten sposób balkon, i unikając mostków termicznych. Tylko system stropów YTONG ma taką możliwość.

Płyty dachowe YTONG zapewniają na poddaszu idealny mikroklimat: latem jest chłodno, zimą jest ciepło. Płyty YTONG można układać na wszystkich konstrukcjach nośnych: stalowych, żelbetowych, drewnianych i murowych i nie ma potrzeby wykonywania tradycyjnej więźby.

Renowacje, remonty

Bloczki YTONG umożliwiają swobodne kształtowanie układu przestrzennego mieszkań. Dzięki nim można zrealizować trudne projekty, takie jak półokrągłe ścianki, łuki czy obudowy kominków i łazienek. Bloczki te dają możliwość kształtowania przestrzeni zarówno pod względem estetycznym jak i praktycznym. Tylko od inwestora zależy czy zbudowaną przy pomocy bloczków YTONG wnękę wypełni się półkami tworząc regał, czy dodając inne elementy (np. drzwiczki, blaty) skomponuje kuchnię.

Bloczki o grubości 5.0, 7.5 oraz 10.0 cm są pakowane w poręczne pakiety, które z łatwością można zapakować do bagażnika samochodu osobowego. Dostępna jest również systemowa zaprawa murarska w małych workach o ciężarze 5 kg - idealna do celów remontowych.

Xella Polska Sp. z o. o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa, tel. (022) 573 20 00, fax: (022) 573 20 70, infolinia - 0 800 122 227, http://www.xella.pl, Omnitan Studio, http://www.omnitan.pl

Przeczytaj także:

Garaż na pilota
Strop gęstożebrowy, monolityczny prefabrykowany, na belkach stalowych a może drewniany
Mieszanki gotowe vs. przygotowywane na budowieAktualności archiwum

Partnerzy


Velux

Hormann

Termo Organika

ISOVER

porotherm

Viessmann


facebook
twój schowek jest pusty 
schowek (0)