Projekt charakterystyki ener...

2010-08-27
Projekt charakterystyki energetycznej

Przypominamy, że od 1 stycznia 2009 roku każdy inwestor ma obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, prawo to wynika z ustaw kodeksu europejskiego.