(32) 43 50 829
info@pro-arte.pl

Dom bez hałasu

Dom bez hałasu

opublikowano: 2007-12-12


Radość z nowego mieszkania może bardzo szybko zamienić się w koszmar, kiedy od rana we własnym domu słuchać będziemy odgłosów śpiewającego przy goleniu sąsiada, tupania po schodach dziecka piętro wyżej, lub też głośnej muzyki. Zadajmy sobie pytanie:, dlaczego tak jest i czy tak być musi ?

Odpowiadając na pytanie:, dlaczego tak jest?, musimy skupić się nad konstrukcją budynku. Obciążenia hałasem liczone są dla każdego obiektu indywidualnie w zależności od funkcji, sposobu jego użytkowania oraz od znajdujących się w nim urządzeń. Należy określić rodzaj stropu, na którym ma być zastosowana podłoga, oraz określić stopień przenoszenia drgań bocznych, które zależą od układu ścian nośnych i ścian działowych. Znając częstotliwość oraz miejsce powstawania hałasu możemy mu skutecznie przeciwdziałać. W ten sposób odpowiedzieliśmy sobie na drugie pytanie czy tak musi być?. Nie musi.

Powstający hałas wywołany jest dwoma typami dźwięków. Pierwszy to:
  • dźwięk powietrzny przenikający między pomieszczeniami, wywołany np. podczas rozmowy lub przez różne urządzenia foniczne. Tłumienie tego typu dźwięków uzyskuje się poprzez zastosowanie stropów o masywnym ciężarze lub zastosowaniu układów wielowarstwowych.
  • dźwięk uderzeniowy zwany inaczej materiałowym. Powstaje on na skutek chodzenia po stropie, przesuwania przedmiotów różnego rodzaju (np. mebli). Są to szczególnie dokuczliwe dźwięki w pomieszczeniach położonych piętro niżej. Podobnie jak przy dźwiękach powietrznych tak i przy materiałowych izolacyjność przegrody można zwiększyć poprzez zwiększenie jej masy powierzchniowej. Tego typu rozwiązanie dla dźwięków uderzeniowych jest nieekonomiczne, bowiem najlepszą skuteczność osiąga się przy zastosowaniu warstwowej podłogi pływającej, w której istotną rolę odgrywa elastyczny materiał izolacji akustycznej, położony bezpośrednio na płycie stropowej. Najlepszą izolację akustyczną stanowią płyty styropianowe.
Należy szczególnie podkreślić, że w przypadku izolacji akustycznej nie wolno używać zwykłych płyt styropianowych stosowanych do ocieplania budynków. Jedynym spełniającym wymagania materiałem dźwiękoizolacyjnym jest akustyczny styropian podłogowy. Podczas jego produkcji płyta styropianu jest poddawana specjalnej obróbce mechanicznej polegającej na poddaniu styropianu przemiennym cyklom dociążania i odciążania materiału na prasach mechanicznych. Wytworzony w ten sposób materiał posiada wystarczająca wytrzymałość na ściskanie, a jednocześnie obniżoną sztywność dynamiczną. W ten sposób powstają na przykład produkowane przez SWISSPOR Polska Sp. z o.o. płyty styropianowe do izolacji akustycznej (EPS T) o nazwie handlowej FONO produkcji SWISSPOR POLSKA Sp. z o. o.

Do głównych cech fizycznych decydujących o właściwościach akustycznych płyt FONO należą: ciężar objętościowy, sprężystość, sztywność dynamiczne warstwy materiału, porowatość, oporność przepływu powietrza, tłumienie wewnętrzne w materiale. Dzięki niskiej cenie i dużej skuteczności jest on już od dawna najchętniej stosowanym materiałem do akustycznego izolowania stropów w budynkach

Ich podstawowym zastosowaniem jest izolacja akustyczna stropów poprzez zastosowanie dwuwarstwowego układu zwanego podłogą pływającą. W takim układzie podłoga oddzielona jest od warstwy konstrukcji nośnej warstwą styropianu FONO. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy bardzo wysokie parametry ochrony akustycznej, a jednocześnie stosujemy materiał izolacyjny o dużej wytrzymałości na ściskanie przy długotrwałym obciążeniu.

Ze względu na wymagania ochrony akustycznej budowli określone w Polskiej Normie PN-B-02151-3:1999, podłogi pływające wykonane z użyciem płyt styropianowych, powinny być stosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego i jednorodzinnego) ogólnego oraz użyteczności publicznej, zarówno nowowznoszonych jak i modernizowanych. Zastosowanie elastycznych płyt styropianowych zapewnia nie tylko skuteczniejsze o 10 dB w stosunku do wymagań normy tłumienie dźwięków uderzeniowych, ale również spełnia funkcję izolacji cieplnej.

Sposób wykonania podłóg pływających z zastosowaniem płyt elastycznych FONO powinien być zgodny z instrukcją techniczną producenta, przy uwzględnieniu następujących warunków:
  • nierówności podłoża pod warstwą izolacji akustycznej FONO nie powinny przekraczać 5 mm, w przeciwnym razie należy podłoże wyrównać przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podłogowych,
  • płyty należy układać w sposób zapewniający ścisłe przyleganie krawędzi płyt do siebie,
  • przy ścianach i innych elementach pionowych należy ułożyć pionowo pasy płyt elastycznych (tzw. pasy brzegowe) o grubości min. 10 mm i wysokości zapewniającej odizolowanie podłogi pływającej od przegród pionowych pomieszczenia,
  • ułożone płyty elastyczne FONO należy przykryć szczelną, wodoodporną i ciągłą warstwą rozdzielczą, wykonaną np. z folii polietylenowej o grubości co najmniej 0,1 mm (gdy jest zgrzewana to 0,2 mm) lub z papy bitumicznej na osnowie papierowej, o gramaturze min. 100 g/m², z wywinięciem na pasy brzegowe,
  • grubość podkładu podłogowego z zaprawy cementowej nie powinna być mniejsza niż 40 mm.
Wykonywanie podłóg pływających z zastosowaniem styropianowych płyt elastycznych powinno odbywać się na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej dla określonego obiektu z uwzględnieniem wymagań polskich norm i przepisów budowlanych. mgr inż. Edyta Sauć Swisspor Polska Sp. z o.o., ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 625 72 50, fax: (032) 625 72 52, http://www.swisspor.pl, Klaxon Communications, http://www.klaxon.pl

Przeczytaj także:

Tysiąc lat gwarancji, czyli o dachówkach ceramicznych słów kilka
Napędź swoje życie
Dach na szóstkę z plusemAktualności archiwum

Partnerzy


Velux

Termo Organika

ISOVER

porotherm

Viessmann


facebook
twój schowek jest pusty 
schowek (0)