(32) 43 50 829
info@pro-arte.pl

Projekt gotowy lub indywidualny?

opublikowano: 2008-04-04

Zakupu gotowego planu łączy się konieczność wielu kompromisów i rezygnacji z jakiejś części swoich marzeń o własnym domu. Każdy z nas jest inny, ma inne wymagania i oczekiwania, inne upodobania i przyzwyczajenia. Także każda działka jest inna - co do kształtu, rodzaju gruntu, usytuowania w stosunku do kierunków świata, sąsiedztwa czy zadrzewienia. Różne bywają także Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu wydawane przez urzędy. Indywidualność projektu polega natomiast na tym, że w czasie jego tworzenia zostaje on w maksymalnym stopniu dostosowany do potrzeb Zleceniodawcy, do jego gustu i oczekiwań. Jest tworzony tak, żeby zadowolić konkretnego Inwestora z całą jego specyfiką. Projekt, który powstał na indywidualne zlecenie może stać się projektem typowym w chwili, kiedy jego Twórca, będący też właścicielem praw autorskich i majątkowych do niego- zdecyduje się na jego powtórną sprzedaż. Prawa autorskie i majątkowe do projektu zawsze należą do Twórcy. Znaczenie ma także fakt, że prawa majątkowe do projektów stanowią wręcz masę spadkową - po śmierci autora dysponują nimi jego dzieci. Klient może jednak wykupić prawa majątkowe do projektu, wówczas architekt traci możliwość dysponowania swoim dziełem i w związku z tym na pewno nie sprzeda go powtórnie. W praktyce jednak zdarza się to rzadko ze względu na zbyt wysoką wartość praw majątkowych. Projekt typowy w odróżnieniu do indywidualnego musi podlegać każdorazowo adaptacji. Adaptacja polega głównie na dostosowaniu konstrukcji budynku, a w szczególności jego fundamentów, do indywidualnych warunków gruntowych. Należy uwzględnić rodzaj gruntu, wysokość lustra wody, spadek terenu, strefę przemarzania i opadów, a często wiele, wiele więcej... Adaptacja obejmuje też dostosowanie do wymagań stawianych przez lokalne urzędy, wynikających z WZiZT lub z wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania danego rejonu. Adaptacja to także wykonanie planu zagospodarowania działki i naniesienie na ten plan projektu. Dokumentacja projektu indywidualnego uwzględnia te wszystkie czynniki dotyczące konkretnego Inwestora już na etapie projektowania - bez dodatkowych opłat. W przeciwieństwie do tego - przy projekcie typowym do jego ceny doliczać trzeba koszt wielu dodatkowych elementów, potrzebnych do skompletowania pełnej dokumentacji. Zlecając architektowi wykonanie projektu indywidualnego warto oczywiście zawrzeć pisemną umowę. Daje to gwarancję, że obie strony zdają sobie sprawę z zawartych ustaleń i ze je akceptują. Najważniejsze elementy umowy to termin wykonania projektu oraz jego cena. Jeśli te dwa czynniki zostaną uzgodnione, reszta jest już raczej tylko formalnością. Zwykle umowa zawiera również dane personalne i adresowe zleceniodawcy i wykonawcy, określa przedmiot zlecenia, zawiera dane na temat jego lokalizacji, określa zakres odpowiedzialności dla obu stron za niedotrzymanie ustaleń, mówi o zaliczce i sposobie płatności. Drobiazgowość umowy może być różna i zależy ona od stopnia zaufania i ostrożności obu stron. Umowa powinna tez precyzować, czy po wykonaniu zamówienia Inwestor zleci Wykonawcy nadzór autorski na budowie. Wszystkie zapisy mogą ulegać każdorazowo indywidualizacji, w zależności od potrzeby. Do umowy można coś dorzucić lub coś ująć - i dopiero podpisać. Jeśli umowa nie określa wyraźnie zakresu opracowania - nie powinno być wątpliwości, co zwykle zawiera projekt składany do urzędu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę- mówią to przepisy prawa budowlanego. Do wydania pozwolenia na budowę wystarcza projekt budowlany o ściśle określonej zawartości, jednak... niestety nie zawsze wystarcza on do wybudowania budynku! W tej kwestii nie ma różnic między projektem indywidualnym a typowym -czasem po prostu obiekt jest zbyt rozrzeźbiony, aby mógł powstać bez dodatkowych wyjaśniających rysunków. Wtedy w grę wchodzi doprowadzenie projektu budowlanego do fazy wykonawczej. Moim zdaniem oczywiste jest, że projekt bez względu na to czy jest typowy czy indywidualny, prosty czy skomplikowany - powinien być tak przedstawiony w dokumentacji, aby nie było kłopotów z jego wykonaniem. Oczywiście nikt nie powinien wymagać od architekta przepisywania i przerysowywania podręczników budowlanych! Podstawowe wiadomości budowlane wykonawca budynku powinien mieć w ,,małym palcu\\". Różnić się mogą między sobą roszczenia klienta zamawiającego projekt indywidualny, od roszczeń kupującego projekt gotowy. Wprawdzie obie sytuacje powinny wykluczać zaistnienie błędów konstrukcyjnych w projekcie, jednak klient indywidualny ma prawo wymagać od architekta dostosowania projektu do swoich osobistych oczekiwań, które nie zawsze są tożsame z ogólnie przyjętymi normami. Nabywca projektu typowego świadomie decyduje się na kupno danego opracowania, które przed nabyciem może dokładnie obejrzeć i kupić albo zrezygnować bez dodatkowych roszczeń. Ochrona praw autorskich z punktu widzenia Inwestora oznacza, że bez względu na to czy jest on nabywcą projektu indywidualnego czy typowego istnieje tylko niewielki zakres zmian, których dokonać można samowolnie. Zwykle w dobrze zrobionym projekcie indywidualnym zmiany nie są potrzebne, bo wszystko zostało ustalone wcześniej. W projekcie typowym zakres dopuszczalnych zmian podany jest pisemnie i załączony do projektu. Jeśli Inwestor zainteresowany jest wprowadzeniem innych poprawek, zobowiązany jest do uzyskania formalnej zgody autora projektu. Jeśli zmiany wprowadzać miałby inny projektant, nie będący autorem opracowania ma on obowiązek powiadomić o tym autora i uzyskać jego zgodę na ingerencję w projekt. Ponadto autor może zażądać przedstawienia projektu po zmianach do akceptacji; i może zmian nie zatwierdzić, choć jest to przypadek chyba rzadki. Inwestor powinien być świadomy występowania przypadków, kiedy koszt projektu typowego, wymagającego adaptacji i zmian wzrasta bardzo w związku z tymi działaniami i może wręcz zbliżyć się do kosztu projektu indywidualnego. Wobec tego należałoby zadać sobie pytanie, czy warto oszczędzać na kupnie projektu i decydować się na typowy? Tym bardziej, że bardzo często koszt dokumentacji jest porównywalny z kosztem np.: kina domowego, czy wyposażenia kuchni. A czy dobry projekt nie jest ważniejszy niż dobry kuchenny sprzęt?. Sprzęt można kiedyś wymienić a dom przebudować jest znacznie trudniej. W razie stwierdzenia przez architekta naruszenia jego praw autorskich bądź majątkowych do projektu - może on podjąć różnego rodzaju przeciwdziałania. Najbardziej spektakularny jest tu pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Często spotykaną formą naruszenia praw autorskich są zmiany w projekcie dokonywane przez inwestora w trakcie budowy. Inne to na przykład podpisanie projektu identycznego lub bardzo zbliżonego - przez innego architekta, czy też sprzedaż projektu przez Inwestora osobie trzeciej. Architekt jako twórca projektu ma prawo do wstępu na budowę, wglądu w dokumentację. Po zauważeniu nieprawidłowości lub niezgodności realizowanego obiektu z zaprojektowanym dziełem, może on wpisać swoje zastrzeżenia w dziennik budowy. Jeśli taki wpis nie odniesie pożądanego skutku, następnym krokiem jest zawiadomienie nadzoru budowlanego. W konsekwencji tego może dojść do wstrzymania budowy lub w drastycznych przypadkach wręcz do rozbiórki obiektu. Ustawa o Prawach Autorskich i Prawo Budowlane regulują także sprawy związane z samowolnymi zmianami w projekcie. Inwestorzy zbyt często dokonują takich ,, poprawek\\" nie zdając sobie sprawy z ich skutków. A skutki mogą być różnego rodzaju: począwszy od żałosnego efektu estetycznego, przez niekorzystne zachwianie układu funkcjonalnego, aż do katastrofy budowlanej włącznie. Bardzo częstą praktyką jest na przykład usuwanie ścian nośnych, w przekonaniu, że są to ścianki działowe; podnoszenie dachu, przesuwanie lub usuwanie słupków więźby dachowej. Nie każdy laik zdaje sobie sprawę, że czasem niewielkie przesunięcie słupka może zaowocować zawaleniem stropu lub dachu. Także pozornie niewinne zmiany w elewacjach budynku, mogą nieść za sobą zniszczenie pieczołowicie obmyślanej przez architekta kompozycji. Opisałam tu konsekwencje nieformalne, bo te formalne z kolei regulowane są przepisami prawa budowlanego

Przeczytaj także:
Aktualności archiwum

Partnerzy


Velux

Termo Organika

ISOVER

porotherm

Viessmann


facebook
twój schowek jest pusty 
schowek (0)