Gotowi na zmiany

2013-07-03
ROZPORZĄDZENIE O WYROBACH BUDOWLANYCH 305/2011 (CPR)
z dniem 1 lipca 2013 Rozporządzenie o wyrobach budowlanych 305/2011 (CPR) zastąpi Dyrektywę o wyrobach budowlanych 89/106 (CPD) i wprowadzi obowiązek znakowania CE wszystkich wyrobów budowlanych objętych zharmonizowanymi Europejskimi Normami i ETA we wszystkich krajach członkowskich.

 

ZMIANY W OBOWIĄZKACH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
Nowe Rozporządzenie (CPR) nakłada obowiązki na wszystkie podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw*. Mając na celu zapewnienie rzetelnego przepływu informacji od źródła do końcowego użytkownika CPR wprowadza obowiązki, których CPd nie zawierała. Pod groźbą konsekwencji prawnych podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw są zobowiązane do szeregu zmian.

Zobacz pełną informacje oraz zmiany jakie niesie ze sobą nowa regulacja.