Kotwy chemiczne, mechaniczne - zastosowanie

2013-10-04

W odpowiedzi na nieustannie zmieniające się oczekiwania rynku SIMPSON Strong-Tie wzbogacił swoja ofertę wprowadzając do sprzedaży nową grupę asortymentową. Starając się sprostać potrzebom naszych Klientów, dotychczasowa gama produktów została poszerzona o kotwy chemiczne i mechaniczne.


Kotwa chemiczna Simpson Strong-Tie to dwukomponentowa masa żywiczna bez styrenu. Dzięki wysokiej przyczepności do podłoża i dużej twardości tworzy połączenie o najwyższych parametrach wytrzymałościowych. Dysza kotwy chemicznej zapewnia właściwe zmieszanie komponentów zaprawy żywicy i utwardzacza. Obydwa komponenty wyciskane z tuby mieszają się ze sobą w wyniku czego kotwa chemiczna uzyskuje odpowiednie parametry wytrzymałościowe.


Kotwy rozporowe charakteryzują się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. Stosowane są głównie do mocowania w podłożach gładkich i twardych tj. beton, żelbet itp. Kotwa przeznaczona jest do mocowania w zakresie średnich obciążeń elementów konstrukcji bu­dowlanych, elewacji, barier, poręczy itd. Z uwagi na specjalną konstrukcję stożka rozporowego, kotwa ma możliwość rozparcia się także w przypadku zarysowanego betonu.

Kotwy mechaniczne nadaje się do szybkiego montażu w spękanym i niespękanym betonie. Stosuje się do mocowania konstrukcji metal­owych i drewnianych, maszyn i urządzeń, konsoli, belek, płatwi, wsporników do podłoża betonowego, żelbetu itp.

 

Kotwy chemiczne nadają się do wszystkich sposobów zastosowań w materiałach pustych oraz do lekkich i średnich obciążeń w materiałach litych i elementach murowych. Wysokowydajnych mocowań dla prętów gwintowanych i zbrojenia

W konstrukcjach w betonie zarysowanym.

Więcej: http://www.simpsonstrongtie.pl/

 

Proponowane projekty