Rzut poddaszanr. nazwa pow. [m²]
9. Poddasze 32
suma: 32