nr. nazwa pow. [m²]
1. Garaż 28.29
2. Skład na drewno 1.88
3. Skład na odpady 1.88
suma: 32.05