Rzut przyziemianr. nazwa pow. [m²]
01. Komunikacja 79.85
02. Boks 15.86
03. Boks 15.9
04. Boks 15.86
05. Paszalnia 13.26
06. Siodlarnia 13.54
07. Boks 15.86
08. Boks 15.9
09. Boks 15.86
suma: 201.89
10. Wiata 36.82
11. Wiata 36.82
suma: 275.53