Rzut poddaszanr. nazwa pow. [m²]
01. Skład na siano i słomę 70.96
suma: 70.96