Rzut poddaszanr. nazwa pow. [m²]
1. Pokój 13.34
2. Komunikacja 15.14
3. Łazienka 6.04
4. Pokój 13.34
suma: 47.86