Rzut piwnicynr. nazwa pow. [m²]
1. Piwnica 38.65
2. Wiata 26.49
suma: 65.14