Rzut przyziemianr. nazwa pow. [m²]
1. Garaż 37.33
2. Pom. gospodarcze 33.12
3. Skład na drewno 3.12
4. Skład na odpady 3.12
suma: 76.69