Rzut przyziemianr. nazwa pow. [m²]
1. Ujeżdżalnia 532.91
suma: 532.91