Rzut przyziemianr. nazwa pow. [m²]
1. Garaż 41.6
2. Pom. Gospodarcze 16.13
3. Skład na drewno 3.12
4. Skład na odpady 3.12
5 Wiata 22.19
suma: 86.16