Rzut przyziemianr. nazwa pow. [m²]
A1 Przedpokój z aneksem kuchennym 6.72
A2 Pokój 20
A3 Łazienka 3.04
B1 Przedpokój z aneksem kuchennym 6.43
B2 Pokój 16.6
B3 Łazienka 2.85
C Komunikacja 51.8
Razem Wszystkie segmenty 166.92
suma: 274.36
Segment A 25.88
Segment B 29.76
suma: 330