Rzut poddaszanr. nazwa pow. [m²]
01 Korytarz 16.49
02 Pom. gosp. 24.63
03 Pom. gosp. 26.38
04 Pom. gosp. 19.56
05 Pom. gosp. 2.96
06 Wc 1.64
07 Wc 1.64
08 Pom. gosp. 7.29
09 Pom. gosp. 22.51
10 Balkon 13.05
suma: 136.15