Przyziemienr. nazwa pow. [m²]
1. Biesiadzisko ogrodowe 25.18
2. Pom. gospodarcze 3.87
3. WC 2.28
4. Oranżeria / Hobby 10.62
suma: 41.95
5. Taras 35.09
suma: 77.04