Wariant A - rzut przyziemianr. nazwa pow. [m²]
1. Biesiadzisko ogrodowe 15.48
2. WC 1.4
3. Pom. gospodarcze 3.97
suma: 20.85
4. Taras 20.37
suma: 41.22