Rzut przyziemianr. nazwa pow. [m²]
1. Wiata garażowa 19.36
2. Skład drewna 1.54
suma: 20.9