Rzut poddaszanr. nazwa pow. [m²]
1. Strych 49.95
2. Strych 9.84
suma: 59.79