Rzut przyziemianr. nazwa pow. [m²]
1 Garaż 38.12
2 Pomieszczenie gospodarcze 6.76
3 Altana 11.51
suma: 56.39