Rzut przyziemianr. nazwa pow. [m²]
1 Garaż 48.33
2 Pomieszczenie gospodarcze 19.22
3 Skład na drewno 3.12
4 Skład na odpady 3.12
suma: 73.79