Przyziemienr. nazwa pow. [m²]
1. Wiata 23.53
2. Pom. gospodarcze 9.09
3. Skład drewna 3.77
suma: 36.39