Przyziemie, dane dla jednego segmentunr. nazwa pow. [m²]
1. Garaż 25.7
2. Pom. gospodarcze 8.2
3. Skład drewna 5.4
suma: 39.3