Przyziemie, dane dla jednego segmentunr. nazwa pow. [m²]
1. Segment 22.43
2. Segment 22.43
3. Segment 22.43
4. Segment 22.43
suma: 89.72