Przyziemienr. nazwa pow. [m²]
1. Garaż 46.43
2. Skład na odpady 2.25
3. Skład na drewno 2.25
suma: 50.93