Przyziemienr. nazwa pow. [m²]
1. Komunikacja 36.45
2. Siodlarnia 4.91
3. Łazienka 4.35
4. Paszalnia 5.46
5. Boks 10.5
6. Boks 10.5
7. Boks 10.5
8. Boks 10.5
9 Częœć gosp. 5.44
suma: 98.61