przyziemienr. nazwa pow. [m²]
1. Pom. gospodarcze 11.7
2 Skład na drewno 2.19
3. Skład na odpady 1.64
suma: 15.53