Segment Anr. nazwa pow. [m²]
1. Wiata 19.07
2. Garaż 25.05
3. Skład drewna 2.98
suma: 47.1