Rzut piwnicynr. nazwa pow. [m²]
1. Piwnica 31.29
suma: 31.29