Rzut parterunr. nazwa pow. [m²]
1. Garaż z pom. gosp. 31.29
2. Weranda 29
suma: 60.29