1200 zł
Zobacz odbicie
lustrzane
Dostępny od ręki
Kup teraz
Dodaj do schowka
Masz pytania do projektu? Zapytaj nas
Koszt wysyłki
GRATIS
Zestaw dodatków do projektu
Powierzchnia użytkowa17.42 m²
Min. wymiary działki (długość x szerokość)10.15 x 12.30 m
Dostępne technologiemurowana, szkieletowa
Zobacz pełne dane projektu

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa17.42 m²
Powierzchnia zabudowy22.00 m²
Powierzchnia kondygnacji netto17.42 m²
Powierzchnia całkowita22.00 m²
Kubatura88.20 m³
Kąt nachylenia dachu30°
Wymiary budynku
długość x szerokość
5.30 x 4.15 m
Wysokość budynku4.61 m
Min. wymiary działki
długość x szerokość
10.15 x 12.30 m
Ilość pokoi1
Dachdwuspadowy
Ilość pomieszczeń2

Opis i technologia projektu

KL15 szkielet drewniany kuchnia letnia

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY:

 

 

Budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony.

 

PRZYZIEMIE:

 

Pomieszczenie gospodarcze, wc.

 

FORMA ARCHITEKTONICZNA:Budynek o zwartej bryle, parterowy, przekryty dachem dwuspadowym. Maksymalna wysokość budynku wynosi 4,61m. Nowoprojektowany budynek swoją formą nawiązywać winien do zabudowy występującej w sąsiedztwie planowanej inwestycji.


KONSTRUKCJA:

Główne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe:

Budynek zaprojektowano w lekkiego szkieletu drewnianego.

Główną konstrukcję nośną stanowić będą: ławy i wieńce żelbetowe oraz ściany nośne

w szkielecie drewnianym spięte podwójnym oczepem, dach dwuspadowy, oparty na więźbie o konstrukcji drewnianej. Drewno użyte do wykonania elementów konstrukcyjnych budynku powinno być klasy co najmniej C-24 i wilgotności nie większej niż 18%.

 

 

Fundamenty:


Ławy fundamentowe o wymiarach 40x30cm wykonać z betonu C20/25 (B25) i posadowić na 2 warstwach papy na sucho, ułożonych na podkładzie z chudego betonu gr. 10cm. Fundamenty zazbroić prętami Ø12 (stal A-III (34GS)), strzemiona Ø8 (stal A-I (PB240)). Elementy stykające się z gruntem należy zabezpieczyć wykonując hydroizolację. Typ i sposób izolacji dobrać po wcześniejszym sprawdzeniu warunków wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycji. Do obliczeń zostały przyjęte proste warunki gruntowe o normatywnym oporze obliczeniowym podłoża równym 150kPa. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zdjąć warstwę humusu w obrębie fundamentów. Po wykonaniu wykopów do poziomu posadowienia fundamentów kierownik budowy powinien sprawdzić, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada założeniom przyjętym w projekcie. Na ławach fundamentowych należy ułożyć izolację poziomą z dwóch warstw papy na lepiku. Po wykonaniu prac fundamentowych wykop zasypywać piaskiem grubym lub żwirem warstwami o gr. 25-30cm i ubijać mechanicznie do wartości IL=0,60 np: za pomocą zagęszczarek wibracyjnych. Głębokość posadowienia i zbrojenie fundamentu należy każdorazowo adaptować do warunków lokalnych występujących w miejscu planowanej inwestycji. Na terenach objętych szkodami górniczymi należy sporządzić odrębny projekt.


Ściany fundamentowe:


Ściany fundamentowe gr. 25 cm należy wykonać jako murowane z bloczków betonowych klasy "25". Do murowania ścian fundamentowych z bloczków betonowych użyć zaprawy cementowej marki M10. Elementy stykające się z gruntem należy zabezpieczyć wykonując hydroizolację. Typ i sposób izolacji dobrać po wcześniejszym sprawdzeniu warunków wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycji. Izolację pionową wynieść ponad teren na wysokość minimum 30cm.

 

Wieniec W-1:


Bezpośrednio pod podwalinę wykonać wieniec 25x30cm z betonu C20/25 (dawne B25). Wieniec zazbroić podłużnie prętami Ø12 (stal A-III (34GS), strzemiona Ø8 (stal A-I (PB240)). W wieńcu należy osadzić kotwy fajkowe, stalowe, ocynkowane Ø16 ze stali 18G2 na głębokość min. 25cm w rozstawie nie większym niż 100cm i wypuścić je na wysokość pozwalającą swobodny montaż podwaliny. W narożnikach kotwy należy osadzić w odległości nie większej niż 30cm poza lico ściany prostopadłej do tej, na której montuje się podwalinę. Stosować materiały bitumiczne dozwolone do styku ze styropianem lub zastosować przekładkę z folii PCV. Sposób i rodzaj izolacji dobrać po sprawdzeniu warunków wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycji.


Ściany zewnętrzne:

 

Na konstrukcję nośną ściany zewnętrznej składają się: pozioma podwójna podwalina, pionowe słupki oraz oczep górny. W narożach ścian stosować drewniane słupy lite 15x15cm. W pierwszej kolejności należy wykonać podwalinę z dwóch elementów

o przekroju 15x5cm każda, zabezpieczonej przeciwwilgociowo np. poprzez impregnację ciśnieniową. Podwalinę należy mocować do wieńca za pomocą kotew fajkowych, stalowych Ø16 na głębokość min. 25cm, w rozstawie nie większym niż 100cm. W narożnikach kotwy należy osadzić w odległości nie większej niż 30cm poza lico ściany prostopadłej do tej, na której montuje się podwalinę. Pomiędzy podwalinę z wieniec ułożyć pasek papy niepiaskowanej. Słupy ścian zaprojektowano o wymiarze: 5x15cm. Rozstaw i lokalizacja poszczególnych słupów pokazano na rys. A/2. Słupy ścian, na których opiera się dach ustawiać w jednej osi z krokwiami. Górne zwieńczenie ścian stanowi podwójny oczep 15x5cm. Zewnętrzne poszycie stanowi płyta OSB 3 o gr. 1,5cm, a wewnętrzne płyta „NIDA Twarda” o gr. 1,25cm firmy „SINIAT”. Obie stanowią tarcze konstrukcyjne ścian. Zastosować rygle usztywniające słupki ścian o przekroju 15x5cm. Drewno użyte do wykonania elementów konstrukcyjnych budynku powinno być lite, klasy co najmniej C-24

i wilgotności nie większej niż 18%. Połączenia wszystkich elementów dobrać na etapie adaptacji lub projektu wykonawczego. Zaleca się zastosowanie złączy, płytek perforowanych, podstaw słupów oraz gwoździ pierścieniowych firmy "SIMPSON – Strong-Tie". Wypełnienie między słupkami stanowić będzie wełna mineralna szklana „Super-Mata” gr. 15cm firmy „ISOVER”.

 

Ściany wewnętrzne:


Ściany wewnętrzne nośne zaprojektowano w drewnianej konstrukcji szkieletowej.

Na konstrukcję nośną ściany składają się: pozioma podwójna podwalina, pionowe słupki oraz podwójny oczep górny. Kolejność wykonywania prac montażowych jest taka sama jak przy montażu ścian zewnętrznych. Słupy ścian nośnych zaprojektowano o wymiarze 5x15cm w rozstawie co 40cm oraz dla ścian działowych o wymiarze 5x9cm w rozstawie co 40cm. Zewnętrzne i wewnętrzne poszycie ścian stanowi płyty „NIDA Twarda” o gr. 1,25cm firmy „SINIAT” – pracujące jako tarcze usztywniające konstrukcję ścian. Zastosować rygle usztywniające słupki ścian o przekroju 15x5cm (ściany nośne). Drewno użyte do wykonania elementów konstrukcyjnych budynku powinno być lite, klasy co najmniej C-24 i wilgotności nie większej niż 18%. Połączenia wszystkich elementów dobrać na etapie adaptacji lub projektu wykonawczego. Zaleca się zastosowanie złączy, płytek perforowanych, podstaw słupów oraz gwoździ pierścieniowych firmy "SIMPSON – Strong-Tie". Wypełnienie między słupkami stanowić będzie wełna mineralna szklana „Super-Mata” gr. 15cm firmy „ISOVER”.


Słupy:

 

Słupy do podparcia nadproży oraz w narożach ścian wykonać jako drewniane

o przekroju 15x15cm z drewna litego, klasy co najmniej C24 i wilgotności nie większej niż 18%. Połączenia wszystkich elementów dobrać na etapie adaptacji lub projektu wykonawczego. Zaleca się stosowanie gwoździ pierścieniowych, złączy, podstaw słupów oraz płytek perforowanych firmy "SIMPSON – Strong-Tie".

Rzuty i przekroje

Rzut przyziemia

Rzut przyziemia

NrNazwaPow. użytkowa[m²]Pow. netto[m²]
1Pomieszczenie gospodarcze15.6315.63
2WC1.791.79
Suma17.4217.42
Zamów szczegółowe rysunki

Zestawienia materiałów

Technologia drewniana szkieletowa
Stal346.97 kg
Drewno4.44 m³
Dach39 m²

Kosztorys orientacyjny brutto

Stan zerowy5853 zł
Stan surowy12877 zł
Roboty wykończeniowe wewnętrzne8158 zł
Roboty wykończeniowe zewnętrzne3402 zł
Instalacje i przyłącza6292 zł
Suma36582 zł

Komentarze

Dodaj komentarz