VELUX Polska Diamentem Forbesa 2024

2024-03-13

Redakcja magazynu „Forbes” w porozumieniu z Dun & Bradstreet Poland, po raz szesnasty publikuje zestawienie Diamentów, czyli najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. VELUX Polska znalazła się w prestiżowym rankingu.

Diamenty Forbesa to prestiżowy ranking tworzony corocznie przez redakcję magazynu Forbes Polska wywiadownię Dun & Bradstreet Sp. z o.o. Celem jest wyróżnienie i nagrodzenie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. Ranking jest opracowywany na podstawie danych finansowych firm. Głównym kryterium jest szybkość wzrostu wartości firmy. W rankingu uwzględniane są przedsiębiorstwa, które wykazują się najbardziej efektywnym i dynamicznym wzrostem. Lista podzielona jest na województwa i grupy przedsiębiorstw pod kątem przychodów: powyżej 250 mln, potem od 50 do 250 mln i od 5 do 50 mln.

VELUX Polska została wyróżniona w kategorii grupy przedsiębiorców z województwa mazowieckiego z przychodami powyżej 250 mln, a dyplom w imieniu VELUX odbierał Waldemar Czarnocki, Manager ds. Rozwoju Biznesu i Sprzedaży.

Uzyskanie tytułu „Diamenty Forbes” to ogromne wyróżnienie dla VELUX Polska. Zestawienie to odnosi się do najdynamiczniej rozwijających się firm w ostatnich trzech latach, a nie był to okres najłatwiejszy. Polscy przedsiębiorcy musieli mierzyć się z wieloma trudnościami jak spowolnienie gospodarcze, wzrost inflacji i cen surowców, do tego światowa pandemia koronawirusa oraz konflikt zbrojny na Ukrainie. Ranking odzwierciedla kondycję polskiego biznesu, ale pokazuje również jak przedsiębiorcy potrafią się szybko odnaleźć w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Dla Grupy VELUX wspomniany czas to także systematyczne wzrosty sprzedaży, wdrożenie zmian i wprowadzenie strategii, która zapewniła firmie pozycję lidera na rynku. I chociaż cała branża budowlana nie spodziewała się tak dużego spowolnienia, jako Grupa VELUX jesteśmy dobrze przygotowani także na takie czasy. Na tym polega dobra strategia - mówi  Przemysław Pokorski, Dyrektor Rynku, VELUX Polska.

W zestawieniu znalazły się firmy, które w ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Pod uwagę brano firmy, które do KRS złożyły sprawozdanie finansowe lub bezpośrednio przesłały je do Dun & Bradstreet Poland. Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji. Na tej podstawie powstała tegoroczna, rekordowo długa lista przekraczająca ponad 20 tys. przedsiębiorstw, którym Dun & Bradstreet Poland przyznała pozytywny rating wiarygodności i ryzyka współpracy, mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają kontrahentom z płatnościami. Ostatecznie do rankingu Diamentowych firm w 2024 roku zaliczono ponad 16 tys. firm.

Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie powyższe warunki dodatkowo musiały wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Wyeliminowano instytucje finansowe, takie jak banki, ze względu na znaczne różnice dotyczące kategorii bilansowych występujące między nimi a firmami produkcyjnymi i handlowymi.

Na liście Diamentów Forbesa znalazły się więc przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny, roczny wzrost wartości – na poziomie 15 proc. i więcej. Z listy usunięto natomiast te podmioty, wobec których odnotowano ujemną wartość zmiany wyceny przynajmniej w jednym z ostatnich trzech lat lub wartość wyceny nie zachowała charakteru ciągłego wzrostu.

Analitycy Dun & Bradstreet Poland wycenili przedsiębiorstwa, stosując znaną i cenioną metodę szwajcarską, łączącą metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i posiadanego przez firmy know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia z kolei wrażliwości na zmiany sezonowe i koniunkturalne. Połączenie tych dwóch metod rekompensuje powyższe ułomności. Know-how, jeśli jest wartościowe, wpływa na zyskowność albo – jak w przypadku firm inwestujących – na wzrost majątku. 

Proponowane projekty