O projektach

Jeśli znasz plan miejscowy lub posiadasz decyzję o warunkach zabudowy, to właśnie w oparciu o nie możesz dokonać wyboru projektu budowlanego z naszej ofery. Nasze projekty architektoniczno-budowlane są kompletnymi dokumentacjami, które po dostosowaniu do warunków panujących na działce wykonaniu projektu zagospodarowania działki i załatwieniu towarzyszących temu formalności mogą być składane do Urzędu w trybie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Poniżej infografika dotycząca sposobu realizacji zamówień projektów wymagających aktualizacji.

Projekty PRO ARTE - WT21 i Eurokody

Projekty są dostępne w wersji książkowej, drukowanej w starym trybie wnioskowania o pozwolenie na budowę 4 sztuki tworzą komplet, a w nowym trybie 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego oraz 1 egzemplarz projektu technicznego. Na życzenie przesyłamy rzuty i przekroje wersji podstawowych dokumentacji w formacie PDF. Nie udostępniamy plików edytowalnych .dwg.

Każdy projekt domu autorstwa PRO ARTE składa się z następujących części:

-opisu technicznego

-architektonicznej,

-konstrukcyjnej,

- zestawień drewna i stali,

-instalacji elektrycznej i odgromowej,

-instalacji sanitarnych, gazowych i centralnego ogrzewania.

Do projektu dołączamy obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz projektowaną charakterystykę energetyczną budynku (wraz z projektem lub w późniejszym okresie). 

Na życzenie i za dodatkową opłatą można projekt domu doposażyć w:

-instalacje ogrzewania podłogowego,
-instalacje mechanicznej wentylacji,
-instalacje fotowoltaiczną lub solarną do ciepłej wody użytkowej,
-zamienny projekt centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oparty na pompie ciepła
-kosztorys,
-1 dodatkowy egzemplarz do zakupionego wcześniej kompletu złożonego z 4 projektów.

 

Każdy projekt budynku gospodarczego i garażu składa się z następujących części:

-opisu technicznego, architektonicznej
-konstrukcyjnej,
-instalacji elektrycznej i odgromowej,
-instalacji sanitarnych, jeśli występują.

Każdy projekt stajni autorstwa PRO ARTE tworzą dokumentacje:
-opisu technicznego, architektoniczna,
-konstrukcyjna,
-instalacji elektrycznej i odgromowej,
-instalacji sanitarnych, jeśli występują.
 
Dodatkowo płatne:
-kosztorys,
-1 dodatkowy egzemplarz do zakupionego wcześniej kompletu złożonego z 4 projektów.
 

Inwestor otrzymuje 4 lub 3 opieczętowane sztuki projektu budowlanego tworzące komplet, każdy z plombą zabezpieczającą i oryginalnym hologramem PRO ARTE. Pierwszy egzemplarz zawiera zgodę in blanco na wszystkie zmiany wprowadzane do projektu po zakupie przez lokalnego wybranego na własną rękę przez Inwestora architekta adaptującego/kierownika budowy. Do teczki projektów dołączamy także zaświadczenia i aktualne wpisy do Izb autorów projektu. Na życzenie dosyłamy wpisy do Izb z roku sporządzenia projektu, o ile to wymagane. 

Warunki Techniczne 2021

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!
Projekty obłożone były podobnie jak książki 5% stawką VAT. A od 1 lipca 2020 23% stawką VAT.