O projektach

Jeśli znasz plan miejscowy lub posiadasz decyzję o warunkach zabudowy, to właśnie w oparciu o nie możesz dokonać wyboru projektu budowlanego z naszej oferty. Nasze projekty architektoniczno-budowlane i techniczne są kompletnymi dokumentacjami, które po dostosowaniu do warunków panujących na działce wykonaniu projektu zagospodarowania działki i załatwieniu towarzyszących temu formalności mogą być składane do Urzędu w trybie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. 

Projekty są dostępne w wersji książkowej, drukowanej w tak zwanym w nowym trybie 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego oraz 3 egzemplarze projektu technicznego. Na życzenie przesyłamy rzuty i przekroje wersji podstawowych dokumentacji w formacie PDF. Nie udostępniamy plików edytowalnych .dwg.

 

Każdy projekt architektoniczno-budowlany domu autorstwa PRO ARTE składa się z następujących części:

- strona tytułowa,

- oświadczenie

- spis treści

- część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego,

- konspekt lub projektowana charakterystyka energetyczna z analizą,

- część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego,

- zaświadczenia i uprawnienia

 

Każdy projekt techniczny domu autorstwa PRO ARTE składa się z:

- strony tytułowej,

- oświadczenia,

- spis treści

- części opisowej projektu technicznego,

- części rysunkowej projektu technicznego,

- części konstrukcyjnej,

- zaświadczenia i uprawnień,

- zestawień drewna i stali,

-instalacji elektrycznej i odgromowej,

-instalacji sanitarnych, gazowych i centralnego ogrzewania.

Do projektu na życzenie dołączamy obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. 

 

Na życzenie i za dodatkową opłatą można projekt domu doposażyć w:

-instalacje ogrzewania podłogowego,
-instalacje mechanicznej wentylacji,
-instalacje fotowoltaiczną lub solarną do ciepłej wody użytkowej,
-zamienny projekt centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oparty na pompie ciepła
-kosztorys,
-1 dodatkowy egzemplarz do zakupionego wcześniej kompletu złożonego z 4 projektów.

 

Każdy projekt architektoniczno-budowlany budynku gospodarczego i garażu składa się z następujących części:

- strona tytułowa,

- oświadczenie

- spisu treści

- część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego,

- konspekt lub projektowana charakterystyka energetyczna z analizą,

- część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego,

- zaświadczenia i uprawnienia.

 

Każdy projekt techniczny garażu/budynku gospodarczego autorstwa PRO ARTE składa się z:

- strony tytułowej,

- oświadczenia,

- spis treści

- części opisowej projektu technicznego,

- części rysunkowej projektu technicznego,

- części konstrukcyjnej,

- zaświadczenia i uprawnień,

- zestawień drewna i stali,

-instalacji elektrycznej i odgromowej oraz innych instalacji, jeśli występują,

 

Każdy projekt architektoniczno-budowlany stajni autorstwa PRO ARTE tworzą dokumentacje:

- strona tytułowa,

- oświadczenie

- część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego,

- projektowana charakterystyka energetyczna z analizą,

- część rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego,

- zaświadczenia i uprawnienia.

 

Każdy projekt techniczny stajni autorstwa PRO ARTE składa się z:

- strony tytułowej,

- oświadczenia,

- części opisowej projektu technicznego,

- części rysunkowej projektu technicznego,

- części konstrukcyjnej,

- zaświadczenia i uprawnień,

- zestawień drewna i stali,

-instalacji elektrycznej i odgromowej oraz innych instalacji, jeśli występują,

 

Dodatkowo płatne:
-kosztorys,
- dodatkowy egzemplarz do zakupionego wcześniej kompletu złożonego.
 

Inwestor otrzymuje 3 opieczętowane sztuki projektu architektoniczno-budowlanego oraz 3 egzemplarze projektu technicznego tworzące komplet, każdy z plombą zabezpieczającą i oryginalnym hologramem PRO ARTE. Pierwszy egzemplarz tomu I zawiera zgodę in blanco na wszystkie zmiany wprowadzane do projektu po zakupie przez lokalnego wybranego na własną rękę przez Inwestora architekta adaptującego/kierownika budowy. Do teczki projektów dołączamy także zaświadczenia i aktualne wpisy do Izb autorów projektu oraz wpisy aktualne na czas sporządzenia projektu. 

Warunki Techniczne 2021

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!
Projekty obłożone są 23% stawką VAT.