O projektach

Jeśli znasz plan miejscowy lub posiadasz decyzję o warunkach zabudowy, to właśnie w oparciu o nie możesz dokonać wyboru projektu. Nasze projekty architektoniczno-budowlane są kompletnymi dokumentacjami, które po dostosowaniu do warunków panujących na działce oraz naniesieniu na mapę do celów projektowych lub wyrys z mapy zasadniczej przez osobę do tego uprawnioną i załatwieniu towarzyszących temu zobowiązań, formalności, uzgodnień mogą być składane do Urzędu w trybie wniosku o pozowlenie na budowę lub zgłoszenie.

Projekty są dostępne w wersji książkowej, drukowanej - 4 sztuki tworzą komplet. Na życzenie przesyłamy rzuty i przekroje wersji podstawowych dokumentacji w formacie PDF. Nie udostępniamy plików edytowalnych.

Każdy projekt domu autorstwa PRO ARTE składa się z następujących części:

-opisu technicznego

-architektonicznej,

-konstrukcyjnej,

-instalacji elektrycznej i odgromowej,

-instalacji sanitarnych, gazowych i centralnego ogrzewania.

Na życzenie i za dodatkową opłatą można go doposażyć w:

-instalacje ogrzewania podłogowego,
-instalacje mechanicznej wentylacji,
-instalacje fotowoltaiczną lub solarną do ciepłej wody użytkowej,
-instalacje inteligentnego domu,
-kosztorys,
-1 dodatkowy egzemplarz do zakupionego wcześniej kompletu złożonego z 4 projektów.

 

Każdy projekt budynku gospodarczego i garażu składa się z następujących części:

-opisu technicznego, architektonicznej
-konstrukcyjnej,
-instalacji elektrycznej i odgromowej

Każdy projekt stajni autorstwa PRO ARTE tworzą dokumentacje:
-opisu technicznego, architektoniczna,
-konstrukcyjna,
-instalacji elektrycznej i odgromowej,
-instalacji sanitarnych.
 
Dodatkowo płatne:
-kosztorys,
-1 dodatkowy egzemplarz do zakupionego wcześniej kompletu złożonego z 4 projektów.
 

Inwestor otrzymuje 4 opieczętowane sztuki tworzące komplet, każdy z plombą zabezpieczającą i oryginalnym hologramem PRO ARTE. Pierwszy egzemplarz zawiera zgodę in blanco na wszystkie zmiany wprowadzane do projektu po zakupie przez lokalnego wybranego na własną rękę przez Inwestora architekta adaptującego/kierownika budowy. Do teczki projektów dołączamy także zaświadczenia i wpisy do Izb autorów projektu.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!
Projekty obłożone były podobnie jak książki 5% stawką VAT. A od 1 lipca 2020 23% stawką VAT.