REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

PRO-ARTE.PL

(obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.)


§ 1

Definicje

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:


Serwisienależy przez to rozumieć serwis internetowy www.pro-arte.pl, który jest internetową platformą sprzedaży projektów architektoniczno-budowlanych, pozostałych usług i produktów oraz katalogów architektonicznych.

 

Sprzedawcynależy przez to rozumieć przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki PRO ARTE Arkadiusz Woch, Krzysztof Biodrowicz spółka cywilna z siedzibą w Żorach, przy ul. Kościuszki 29, 44-240 Żory, NIP 651-164-98-16, REGON 240192730, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez:

- ww. adres pocztowy;

- nr telefonu: 324350829;

- adres e-mail: info@pro-arte.pl.


Administratorze serwisu pro-arte.pl
należy przez to rozumieć podmiot zarządzający i prowadzący serwis, którym jest Sprzedawca.


Projekcie domu
należy przez to rozumieć projekt architektoniczno – budowlany w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa budowlanego.


Koncepcji projektu
należy przez to rozumieć zarys projektu architektoniczno – budowlanego zawierający wizualizację, uproszczony rysunek i opis. Koncepcja projektu wymaga dodatkowego opracowania architekta – twórcy, aby spełniała wymogi projektu architektoniczno – budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.


Sprzedaży projektu architektonicznego
należy przez to rozumieć umowę sprzedaży, na podstawie której Kupujący nabywa jeden komplet (4 egzemplarze) projektu architektoniczno-budowlanego i w ten sposób uzyskuje prawo (licencję) do zastosowania tego projektu do jednej budowy.

 

Towarze należy przez to rozumieć projekt domu lub koncepcję projektu lub projekt architektoniczny (architektoniczno – budowlany).


Kupującym
należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której właściwe przepisy przyznają osobowość prawną, która dokonała zamówienia w serwisie lub telefonicznie.

 

Konsumencienależy przez to rozumieć kupującego, będącego osobą fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa:

  1. zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego http://pro-arte.pl. Korzystanie z serwisu internetowego pro-arte.pl oznacza zgodę Kupującego na postanowienia niniejszego Regulaminu. Każdy Kupujący za pośrednictwem serwisu pro-arte.pl lub telefonicznie ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. Prosimy uważnie zapoznać się z jego treścią.

  2. zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu pro-arte.pl sprzedaży projektów architektonicznych Kupującym.


§ 3

Warunki techniczne korzystania z serwisu pro-arte.pl oraz polityka cookies a RODO

 1. Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0 ; Safari 4.0, Chrome 4.0 lub ich nowsze wersje).

 2. Serwis stosuje pliki cookies. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego regulują przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243, z późniejszymi zmianami). Szczegółowe informacje o polityce cookies stosowanej przez serwis stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, z którym można się zapoznać tutaj (polityka cookies).

 3.  

  RODO 25.05.2018. Kto przetwarza Twoje dane?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest PRO ARTE A. Woch, K. Biodrowicz s.j., Kościuszki 29, 44-240 (dalej zwane PRO ARTE).

   

  Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

  Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, m.in. realizowanie Twoich zamówień: projektów, rysunków, katalogów, odpowiedzi na pytania, a także przesyłanie informacji dotyczących naszej oferty. W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe: a) w celu realizacji wyżej wymienionych zamówień, . Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes PRO ARTE (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o zleceniach i zamówieniach oraz obsługi ewentualnych roszczeń; c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PRO ARTE (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju; d) w celu kierowania do Ciebie przez PRO ARTE treści marketingowych, np. gdy kupiłeś projekt domu, otrzymasz propozycję kupna projektu garażu. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes PRO ARTE (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie wiadomości e-mail, zawierających rysunki szczegółowe oraz informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

   

  Jak długo przechowujemy Twoje dane?

  Twoje dane będą przechowywane przez PRO ARTE ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak możesz się z nami skontaktować?”.

   

  Komu udostępniamy Twoje dane?

  Administrujemy nimi sami, ale dla celów realizacji zamówienia przekazujemy je dostawcą, operatorom pocztowym i kurierom, a także operatorom płatności (np. payU, jeśli została wybrana taka opcja płatności). Wyjątek stanowi współpraca z firmą Wienerberger. Jeśli wyraziłeś zgodę przy pobraniu rzutów i przekrojów lub zamówieniu projektu WELS, WIEN to przekazujemy Twoje dane do firmy Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o., ul. Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa w celu ewentualnego zrealizowania pakietu korzyści przypisanego do zakupu tego projektu domu. 

   

  Jakie masz prawa?

  W związku z przetwarzaniem przez PRO ARTE Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

  możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać; możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby PRO ARTE je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby PRO ARTE przetwarzał Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie; Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów oraz Przedstawicieli.

   

  Jak możesz się z nami skontaktować?

  PRO ARTE wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: marek@pro-arte.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, zawsze możesz napisać do nas list, pismo na adres PRO ARTE A. Woch, K. Biodrowicz s.j., Kościuszki 29, 44-240 Żory.

 

§ 4

Sprzedaż towarów

 

 1. Projekt architektoniczny zawiera:

  1. kolorową wizualizację;

  2. rysunek techniczny, rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe;

  3. opis projektu i dane techniczne;

  4. cenę projektu;

  5. opis technologii budowy.

 2. Sprzedaż projektów architektonicznych prowadzi Sprzedawca.

 3. W celu nabycia projektu architektonicznego należy złożyć zamówienie. Zamówienie można złożyć: telefonicznie, mailowo lub korzystając z przycisku „zamów” przy projekcie. Aktualne numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne są na stronach internetowych serwisu w zakładce „kontakt”.

 4. Po przyjęciu zamówienia konsultant serwisu kontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia oraz ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży.

 5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.

 6. Kupujący będący osobą fizyczną musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne.

 8. Ceny projektów wyrażone są w złotych polskich brutto.

 9. Każdy kupujący ma możliwość wyboru jednej z następujących form płatności:

  1. gotówką – przy odbiorze osobistym w naszym biurze,

  2. za pobraniem – zapłata kurierowi/listonoszowi/na poczcie przy odbiorze przesyłki,

  3. przelewem bankowym – należność przelewana jest na konto Sprzedawcy,

  4. przelewem elektronicznym (on-line).

 10. Zamówiony projekt architektoniczny wysyłany jest do Kupującego w 4 egzemplarzach.

 11. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub faktura VAT.

 12. Czas przygotowania i wysyłki każdego projektu wynosi do 30 dni.

 13. Zamówienie może być odwołane przez Kupującego wyłącznie osobiście lub drogą telefoniczną.

 14. Klient dokonujący zamówienia (także katalogu) za pośrednictwem strony lub telefonicznie akceptuje postanowienia tego regulaminu, a ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późniejszymi zmianami) – i otrzymywanie powiadomień o ofertach projektowych Sprzedawcy oraz jego partnerów za pośrednictwem swojej skrzynki
  e-mail.

 15. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 16. Projekt architektoniczny dostarczany w ramach zamówienia obejmuje komplet dokumentów koniecznych do podjęcia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

 

§ 5

Zwroty i wymiana projektu

 

Zwrot projektu możliwy jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania projektu. Projekt rozplombowany lub z uszkodzonym, naderwanym paskiem zabezpieczającym nie podlega zwrotowi. Można go natomiast wymienić bezterminowo na inny z naszej oferty. Nie ma możliwości zwrotu kosztorysu inwestorskiego ze względu na jego tymczasową aktualność oraz doraźne wykorzystanie przez Inwestora. W związku z tym nie przyjmujemy zwrotów rozplombowanych oraz zaplombowanych kosztorysów. Tego typu dokumentację wykonujemy na specjalne życzenie. Kosztorys inwestorki sporządzony w celu pozyskania zewnętrznego źródła finansowania zamawia się na własną odpowiedzialność, PRO-ARTE  (Sprzedawca) nie gwarantuje uzyskania dofinansowania na jego podstawie.

Podobnie, odmawiamy przyjęcia zwrotów zleconych nam dodatkowych projektów instalacyjnych (fotowoltaika, solary, podłogówka, rekuperacja z wentylacją mechanizną), ponieważ są one wykonywane na specjalne życzenie Inwestora i pod jego wskazania. 

Projekt nienaruszony, nierozplombowany można zwrócić na zasadach uregulowanych prawem do 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji. Do zakupionego u nas projektu dołączony jest formularz zwrotu. 

Niewykorzystany w celach budowlanych projekt zakupiony w pracowni PRO ARTE (Sprzedawca) można bezterminowo, ale tylko jednokrotnie wymienić na inny pochodzący z naszej oferty. Warunkiem przyjęcia projektu do wymiany lub zwrotu jest jego nienaruszony stan. Klient odsyła projekt na własny koszt. Nie zwracamy różnicy kosztów pomiędzy projektem wymienianym, gdy zakupiony jest droższy i ma być zastąpiony przez tańszy. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty różnicy pomiędzy projektem zakupionym tańszym, który ma być zastąpiony przez projekt droższy. Projekt nierozplombowany można wymienić bez opłaty manipulacyjnej, natomiast do projektów rozplombowanych doliczana będzie opłata manipulacyjna na pokrycie kosztów towarzyszących produkcji i wymianie. Wynosi ona 100 zł brutto. Wymiany można dokonać jednokrotnie, ale bezterminowo przy spełnieniu powyższych warunków. Pobierz druk wymiany projektu. 

W przypadku wymiany projektów 4 egzemplarzowych w tak zwanym starym trybie na nowy tryb procedura wymiany jest podobna jak w przypadku standardowej wymiany. Jednakże na poczet wydania dokumentacji w 6 egzemplarzach w nowym trybie opłata, którą ponosi Inwestor wynosi 200 zł dla projektu garażu/budynku gospodarczego oraz 400 zł dla projektu domu mieszkalnego/letniskowego/stajni - bez względu na stan plomb. 

§ 6

Reklamacje

 

 1. Przepisy niniejszego paragrafu dotyczą Kupujących niebędących konsumentami.

 2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych towarów skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub przez adres korespondencyjny.

 3. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, symbol projektu oraz nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

 4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za towar.

 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni od dnia ich złożenia przez Kupującego.

 6. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 7. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany jest do podpisania zobowiązania, w którym oświadcza, że nie naruszył praw autorskich Sprzedawcy tzn. nie kserował projektu, nie wypełnił tabelek, nie wprowadzał w nim zmian, nie udostępniał osobom trzecim i nie wybuduje budynku na podstawie zwróconego projektu. W przypadku niespełnienia tych warunków klient zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 1 000 000 zł. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 7

Przepisy dotyczące Konsumentów

 

 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej „ustawą.

 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta. 

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail lub adres pocztowy Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. poprzez podanie numeru rachunku bankowego w oświadczeniu złożonym na formularzu, o którym mowa w ust. 3.

 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem.

 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 10. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest również do podpisania zobowiązania, w którym oświadcza, że nie naruszył praw autorskich Sprzedawcy tzn. nie kserował projektu, nie wypełnił tabelek, nie wprowadzał w nim zmian, nie udostępniał osobom trzecim i nie wybuduje budynku na podstawie zwróconego projektu. W przypadku niespełnienia tych warunków klient zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 1 000 000 zł. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; niniejszy przykład odnosi się do zaplombowanych projektów, których po otwarciu nie można już zwrócić, a jedynie wymienić. Szczegółowy opis projektów zaplombowanych znajduje się w tym artykule

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad fizycznych lub prawnych. Jeżeli towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu towaru.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru u Sprzedawcy (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz pod adresem: www.ih.katowice.pl, w zakładce „Sąd konsumencki”.

 

§ 8

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za materiały przekazywane i publikowane na łamach serwisu przez użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

 2. Zestawienie materiałowo-kosztowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
  art. 66 ust. 2 Kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do administratora serwisu. Podane w zestawieniu dane są wartościami przybliżonymi.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen gotowych projektów architektonicznych znajdujących się w ofercie. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych gotowych projektów architektonicznych z oferty.

 4. Po dokonaniu wysyłki zakupionego projektu, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.


§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby podmiotów biorących udział w procesie sprzedaży i wysyłki. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania oraz usunięcia z bazy danych Sprzedawcy.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.