Tynki, gładzie i szpachle do domu i garażu

2015-09-09

Wszystkim Inwestorom prezentujemy wysokiej jakości ekologiczne produkty marki SATYN. Wśród nich znajdziemy gładzie, szpachle oraz tynki.  W szczególności Waszej uwadze polecamy produkty służące do wykończenia wnętrz domu, a także garażu. Trwała, twarda szpachla cementowa lub gładź tynkowa, czy tynk silikonowy znakomicie sprawdzą się w dowolnej zabudowanej przestrzeni. 
GŁADŹ CEMENTOWA BIAŁA SATYN PCZ-13 do finalnego, cienkowarstwowego wygładzania i uszlachetniania ścianZASTOSOWANIE
Biała Gładź Cementowa SATYN PCZ-13 służy do cienkowarstwowego wygładzania i uszlachetniania zewnętrznych i wewnętrznych ścian w budynkach. Zalecana jako warstwa wykończeniowa lub jako warstwa podkładowa
pod powłoki malarskie. Produkt przeznaczony jest do ręcznego i maszynowego wykonywania wypraw na zewnątrz i wewnątrz budynków, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej (łazienki, natry-
ski, sauny, itp.).

WŁAŚCIWOŚCI
Biała Gładź Cementowa SATYN PCZ-13 przygotowana jest w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki, zawierającej wypełniacze wraz z dodatkami modyfi kującymi zapewniającymi plastyczność oraz łatwość
nakładania i obróbki. Produkt ten dzięki zastosowaniu wysokiej klasy wypełniaczy charakteryzuje się bardzo dużym stopniem białości, co pozwala na ograniczenie ilości wymalowań dla uzyskania pełnego efektu barwnego. Zarobiony materiał jest plastyczny, łatwo urabialny, dzięki czemu już podczas nakładania (narzędzia ze stali nierdzewnej), bardzo szybko uzyskujemy gładką wyprawę. Po stwardnieniu daje elastyczną wyprawę wodoodporną, mrozoodporną, paroprzepuszczalną o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Przy małych nakładach pracy można uzyskać idealnie gładką powierzchnię bez charakterystycznego dla gładzi gipsowych pylenia podczas szlifowania. W stosunku do typowych materiałów cementowych i wykończeniowych, gładź SATYN PCZ-13 odznacza się dużo większą wydajnością.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste, suche, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem lub warstw mogących osłabić wiązanie (tłuszcze, kleje, bitumy, pył, kurz, resztki farb i zapraw, środki
antyadhezyjne itp.). Podłoża silnie i nierównomiernie nasiąkliwe zaleca się zagruntować odpowiednim do tego środkiem gruntującym SATYN PP-80. Większe nierówności wyrównać zaprawą wyrównawczą lub zaprawą
SATYN PCZ-15.

SPOSÓB UŻYCIA
Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej (ok. 0,35 l wody na 1 kg mieszanki), chłodnej wody, a następnie przemieszać, najlepiej przy użyciu mieszadła elektrycznego wolnoobrotowego, do uzyskania jednorodnej masy pozbawionej grudek. Po rozmieszaniu pozostawić zaprawę na ok. 5 minut, po czym ponownie krótko wymieszać. Po wymieszaniu pierwszej partii produktu należy sprawdzić jej konsystencję. W niezbędnych przypadkach skorygować ilość dodawanej wody. Ustaloną proporcję mieszania z wodą należy odnotować, aby kolejne partie zaprawy były przygotowywane w taki sam sposób. Do wypełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być bardziej gęsta niż w przypadku wykonywania przecierki. Twardnie-
jącego wyrobu nie rozrabiać wodą, nie mieszać ze świeżym materiałem. Gładź nanosić na podłoże pacą ze stali nierdzewnej. Wszystkie prace naprawcze należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, niezbyt dużym
nasłonecznieniu i słabym wietrze. W przypadku konieczności prowadzenia prac w warunkach niesprzyjających, należy zastosować odpowiednie osłony, ograniczające wpływ czynników atmosferycznych. Zalecana maksymal-
na grubość warstwy powinna wynosić 3 mm. Kolejne warstwy należy nakładać po minimum 6 godzinach. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

SKŁAD:
Biały cement, wapno, wypełniacze mineralne, środki modyfi kujące.

OKRES PRZECHOWYWANIA:
W suchym pomieszczeniu i nieuszkodzonych workach 12 miesięcy od daty produkcji.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:
Wyrób spełnia wymagania wg normy PN-EN 998-1 „Wymagania dotyczące zapraw do murów” cz.1. Zaprawa tynkarska lekka typu „OC”. Posiada Atest PZH.

OPAKOWANIA:
Worki 20 kg.

SZPACHLA CEMENTOWA BIAŁA SATYN PCZ-15 do cienkowarstwowego uszlachetniania zewnętrznych i wewnętrznych ścian w budynkachZASTOSOWANIE
Szpachla Cementowa Biała SATYN PCZ-15 służy do cienkowarstwowego uszlachetniania zewnętrznych i wewnętrznych ścian w budynkach. Może być stosowana jako warstwa wykończeniowa lub jako warstwa podkłado-
wa pod tynki dekoracyjne, powłoki malarskie. Produkt przeznaczony jest do ręcznego wykonywania wypraw na zewnątrz i do wewnątrz budynków, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej (łazienki,
natryski, sauny, itp.). Nie stosować w systemach dociepleń.

WŁAŚCIWOŚCI
Szpachla Cementowa Biała SATYN PCZ-15 przygotowana jest w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki wypełniaczy z dodatkami modyfi kującymi, zapewniającymi plastyczność oraz łatwość nakładania i
obróbki. Posiada wysoką odporność na agresję biologiczną. Produkt ten dzięki zastosowaniu wysokiej klasy wypełniaczy charakteryzuje się bardzo dużym stopniem białości, co pozwala na ograniczenie ilości wymalowań
dla uzyskania pełnego efektu barwnego. Zarobiony materiał jest plastyczny, łatwo urabialny, który po odpowiednim wykończeniu ma teksturę „filcu”. Po stwardnieniu daje elastyczną wyprawę wodoodporną, mrozo-
odporną, paroprzepuszczalną, o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste, suche, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem lub warstw mogących osłabić przyczepność (tłuszcze, kleje, bitumy, pył, kurz, resztki farb i zapraw, środki antyadhezyjne itp.). Zalecany na podłoża mineralne wysezonowane: betony, tynki cementowo-wapienne, cementowe, cegły, itp. Podłoża silnie i nierównomiernie nasiąkliwe zaleca się zagruntować  odpowiednim do tego środkiem gruntującym np. Emulsją Gruntującą SATYN PP-80. Większe nierówności wyrównać zaprawą wyrównawczą.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie produktu: suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej (0,22-0,25 l wody na 1 kg mieszanki), chłodnej wody, a następnie przemieszać, najlepiej przy użyciu mieszadła elektrycznego wol-
noobrotowego, dla uzyskania jednorodnej masy, pozbawionej grudek. W niezbędnych przypadkach skorygować ilość dodawanej wody. Po rozmieszaniu pozostawić zaprawę na ok. 10 minut, po czym ponownie krótko
wymieszać. Szpachlę nanosi się pacą ze stali nierdzewnej na przygotowane podłoże równą warstwą o grubości od 1 do 5 mm. Dla uzyskania pożądanego efektu można ją nakładać w kilku warstwach. Przed nałożeniem kolejnej warstwy, po wstępnym związaniu min 24 h od nałożenia, powierzchnię można wyrównać papierem ściernym. Warstwę końcową obrabiamy na mokro gąbką lub fi lcem, po przyschnięciu szpachli, około 1 - 2 godziny od nałożenia. Alternatywnie można końcową warstwę wykończyć papierem ściernym poprzez przeszlifowanie jej na całej powierzchni. Prace wykonywać w temperaturze powietrza, podłoża i materiału od +5°C do +30°C. Nie należy wykonywać szpachlowania podczas opadów deszczu i silnych wiatrów. Osłonić miejsce pracy przed bezpośrednim działaniem słońca np.: siatką. Narzędzia po zakończeniu pracy umyć wodą.

SKŁAD:
Biały cement, wapno, wypełniacze mineralne, środki modyfi kujące.

OKRES PRZECHOWYWANIA:
W suchym pomieszczeniu i nieuszkodzonych workach 12 miesięcy od daty produkcji.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:
 Wyrób spełnia wymagania: PN-EN 998-1 2009 „Wymagania dotyczące zapraw do murów”. Zaprawa ogólnego przeznaczenia do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Posiada Atest PZH.

OPAKOWANIA:
Worki: 25 kg.Tynk Silikonowy SATYN P T-76 do cienkowarstwowych, dekoracyjno-ochronnych wykończeniowych warstw tynkarskich na elewacji

ZASTOSOWANIE
Tynk silikonowy Satyn PT 76 służy do ręcznego wykonywania ochronno--dekoracyjnych, cienkowarstwowych warstw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przed nałożeniem masy tynkarskiej podłoże wymaga
zagruntowania preparatem gruntującym SATYN PP-87.

WŁAŚCIWOŚCI
Cienkowarstwowy Tynk silikonowy Satyn PT 76 jest gotową do użycia masą, którą można stosować w systemach ociepleń, na podłożach mineralnych, betonach, podłożach gipsowych, tradycyjnych tynkach cemento-
wych, cementowo-wapiennych, wapienno – cementowych, wapiennych. Cechą charakterystyczną dla tego rodzaju tynku jest wysoka odporność na zabrudzenia, uszkodzenia eksploatacyjne, niekorzystne działanie czynników atmosferycznych oraz wysoka paroprzepuszczalność i niska nasiąkliwość powierzchniowa. Dodatkowo zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów. Tynk silikonowy Satyn PT 76 dostępny jest w kolorze naturalnej bieli lub kolorach wg wzornika producenta.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste, suche, wolne od zanieczyszczeń, i warstw słabo związanych z podłożem lub warstw mogących osłabić wiązanie (tłuszcze, kleje, bitumy, pył, kurz, resztki farb i zapraw, itp.) oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (pleśni i glonów wykwitów solnych, objawów korozji itp.). Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Ubytki i nierówności należy uzupełnić i wyrównać, ponieważ będą pogarszały estetykę wyprawy tynkowej. Przed zastosowaniem masy tynkarskiej, należy wykonać warstwy podkładowe systemu zgodnie z technologią bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynków.

Masę tynkarską można nakładać na zagruntowaną powierzchnię dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w normalnych warunkach następuje po ok. 3-4 dniach. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym PP-87. Okres wiązania zastosowanego na podłożu preparatu w optymalnych warunkach pogodowych (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godziny. Po całkowitym związaniu środka gruntującego można przystąpić do nakładania masy. W celu ograniczenia możliwości przebijania koloru podłoża przez fakturę wyprawy tynkarskiej (szczególnie przy zastosowaniu tynku o fakturze kornik), zaleca się zastosowanie preparatu gruntującego
podbarwionego pod kolor tynku. Przy przygotowaniu podłoża obowiązują wytyczne i zalecenia norm budowlanych i zasad techniki budowlanej.

SPOSÓB UŻYCIA
Po dłuższym okresie magazynowania, a bezpośrednio przed użyciem, masę należy dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy. Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania.  Zaleca się sprawdzenie koloru poprzez nałożenie na kartonik,odczekanie (do całkowitego wyschnięcia) i porównanie z wzornikiem i zamówieniem. Masę tynkarską nakładać na podłoże cienką, równomierną warstwą na grubość
ziarna, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą plastikową wyprowadzić fakturę tynku, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi (faktura baranek) lub ruchami podłużnymi w kierunku pionowym lub pozio
mym (faktura kornik). Czas związania (utwardzenia) nałożonej na podłoże masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wiązania, nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską należy chronić przed opadami atmosferycznymi, aż do całkowitego związania i utwardzenia. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym, metodą „mokre na mokre”. Jednolitość kolorystyczna jest gwarantowana jedynie w przypadku tej samej partii produkcyjnej. W przypadku stosowania tynku z różnych partii produkcyjnych nakładać na oddzielne powierzchnie. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Podczas nakładania i wiązania masy tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiązanej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych
zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją.

SKŁAD:
Dyspersje: akrylowa, silikonowa, pigmenty, mineralne kolorowe wypełniacze, dodatki modyfi kujące.

OKRES PRZECHOWYWANIA:
Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, w temperatu-
rze powyżej 5°C. Chronić przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć. Okres przydatności do stosowania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym pojemniku.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:
Wyrób zgodny z normą PN-EN 15824: 2010. „Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych opartych na spoiwach organicznych”. Posiada atest PZH.

OPAKOWANIA:
Wiaderka 25 kg.Koniecznie przeczytaj artykuł o produktach SATYN dedykowanych do garażu:
Zapraszamy do kontaktu. Kliknij w baner poniżej, by zostać przekierowanym na stronę producenta do działu kontakt:


Proponowane projekty