Ponad 5 mln Polaków to pracownicy biurowi – czy pracują w zdrowych warunkach?

2019-05-14

Zdrowe biuro przekłada się na lepszą wydajność, dobre samopoczucie i satysfakcję pracowników, którzy coraz częściej zwracają uwagę na warunki pracy. To ważne argumenty dla firm, które zastanawiają się, jak wzmocnić swoją atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy. Analiza różnych badań zawartych w najnowszym „Barometrze zdrowych domów”, pozwoliła na określenie kluczowych czynników decydujących o zdrowym środowisku w biurze.

Zdrowe biuro

Jak czytamy w najnowszym raporcie „Barometr zdrowych domów 2018”, który powstał z inicjatywy Grupy VELUX, obecnie 81,4 mln osób w Europie (36%) i 5,2 mln w Polsce (33%) pracuje w środowisku biurowym, a w niektórych krajach liczba ta wzrasta do ponad 40%. Jednocześnie, raport prezentuje dość szokujące wyniki badania mówiące o tym, że aż 47% pracowników biurowych twierdzi, że w ogóle nie ma naturalnego oświetlenia w swojej pracy.

 
– mówi Katarzyna Bukol-Krawczyk, lekarz rodzinny, internista.
To w jak oświetlonym pomieszczeniu pracujemy ma kolosalne znaczenie dla naszego zdrowia. Nasze oczy są bardzo wrażliwe na światło i jego natężenie. W pomieszczeniach bez dostępu do światła dziennego można pracować nie więcej niż 4 godziny na dobę, ponieważ jeśli zbyt długo jesteśmy wystawieni na działanie niebieskiego światła wchodzącego w skład sztucznego oświetlenia, czujemy znużenie, zmęczenie, rozdrażnienie. W dłuższym czasie dochodzi do zaburzeń rytmu dobowego, pojawią się kłopoty z zasypianiem i ciągłością snu. Nigdy jednak sztuczne oświetlenie nie dorówna naturalnemu światłu i nic nie zastąpi widoku z okna
– mówi Katarzyna Bukol-Krawczyk, lekarz rodzinny, internista.
 
 

Analizy zawarte w Barometrze pokazują również, że koszty pracowników biurowych, w tym wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia, zazwyczaj wynoszą około 90% kosztów operacyjnych firmy. Oznacza to, że stosunkowo niewielkie wahania wydajności pracowników mogą mieć duży ogólny wpływ na wyniki i koszty przedsiębiorstwa. Stworzenie pracownikom biura sprzyjającego dobremu zdrowiu i wysokiej wydajności powinno być oczywistą inwestycją.

- mówi Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.
Badania pokazują, że warunki pracy potrafią podnieść wydajność zatrudnionych nawet o 20% i to rozwiązanie jest w zasięgu ręki. Doświetlenie miejsc pracy to zabieg, który z jednej strony zwiększa produktywność, a z drugiej przywiązuje ludzi do firmy, bo coraz bardziej zwracają oni uwagę na środowisko pracy. Mając to na uwadze firma VELUX Polska podjęła kilka lat temu decyzję o zmianie lokalizacji i przeniosła się do nowoczesnego biura z bardzo dobrym dostępem do światła dziennego, jak również świeżego powietrza. Pracownicy wielokrotnie podkreślali zadowolenie z tej zmiany co przekłada się na ich zaangażowanie
- mówi Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.
Dodaj mnie do LinkedIn(opens in new window)
 

Z analiz przedstawionych w „Barometrze zdrowych domów 2018” nasuwa się kilka ważnych wniosków związanych z właściwym środowiskiem wewnętrznym w biurze i jego wpływem na produktywność. Raport dostępny na stronie www.velux.pl/zdrowedomy

Po pierwsze – dostęp do światła dziennego

Raport opisuje wyniki kilku badań związanych z wpływem światła dziennego na wydajność pracy. Okazuje się, że większość ludzi uważa, iż światło dzienne jest dobre dla ich ogólnego stanu zdrowia, wzroku i produktywności. Potwierdza to badanie YouGov z 2018 r., w którym 63% respondentów stwierdziło, że światło dzienne ma znaczący wpływ na produktywność. Kolejne badanie dotyczyło pracowników centrum obsługi telefonicznej i innych środowisk biurowych. Stwierdzono, że lepszy dostęp do przestrzeni z widokiem, wraz z poprawą warunków oświetlenia w ciągu dnia znacznie podniosły wydajność. Pracownicy centrum obsługi telefonicznej wykonywali rozmowy od 6% do 12% szybciej, gdy siedzieli w pomieszczeniach z oknami. Inni pracownicy biurowi osiągali wyniki od 10% do 25% lepsze w zakresie badań sprawności psychicznej i pamięci, kiedy mogli jednocześnie spoglądać przez okna.

Okazuje się również, że światło dzienne pomaga zapewnić dobrą jakość snu po pracy. Tempo pracy, częste podróże sprawiają, że coraz więcej osób uskarża się na zaburzenia tzw. rytmu okołodobowego, a w konsekwencji trudności z zaśnięciem i spokojnym snem. Z badania przeprowadzonego przez neurobiologów wynika, że pracownicy biurowi ze stanowiskiem w pobliżu okien spali średnio o 46 minut dłużej w nocy.

 

Po drugie - komfortowe temperatury i duża ilość świeżego powietrza

Jak wynika z Barometru ponad 80% europejskich pracowników w sektorach związanych z pracą biurową stwierdza, że są narażeni na działanie nadmiernie wysokich lub niskich temperatur przez niemal jedną czwartą czasu. Temperatura w biurze powyżej 23°C i poniżej 20°C może zmniejszyć wydajność pracownika aż do 10%. Badania wykazują wpływ wentylacji na objawy związane z przebywaniem w budynku (takie jak zmęczenie i podrażnienie oczu, nosa lub gardła), komfort oraz produktywność. Chociaż wskaźniki wentylacji w budynkach wentylowanych mechanicznie są zazwyczaj wyższe w zimnych porach roku, budynki z systemami wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji mogą również cechować się wyższą częstotliwością występowania objawów związanych z przebywaniem w budynku w porównaniu z budynkami z wentylacją naturalną. Idealnym rozwiązaniem jest często wentylacja hybrydowa, która łączy w sobie systemy mechaniczne z otwieranymi oknami (w sposób automatyczny lub ręczny).

Po trzecie – unikanie hałasu

Hałas jest jedną z głównych przyczyn niezadowolenia z pracy w biurze. W badaniu z 2012 r. obliczono, że w dobrze zarządzanym biurze średnia utrata wydajności w wyniku rozproszenia uwagi spowodowanego hałasem podczas typowego, ośmiogodzinnego dnia pracy biurowej wynosi około 70 minut, a około 28% europejskich pracowników w sektorach związanych z pracą biurową twierdzi, że jest narażona na głośne dźwięki.

Każdego roku pracownicy biurowi spędzają 30% lub więcej swojego całego dnia w biurach. W związku z tym sensowne jest, aby przedsiębiorstwa uważnie przyglądały się temu, co składa się na zdrowe środowisko pracy, aby czerpać z tego korzyści w postaci wyższej wydajności i dobrego samopoczucia pracowników, które z czasem najprawdopodobniej wielokrotnie przewyższą wartość dodatkowych inwestycji.

Proponowane projekty