11900 zł
Zobacz odbicie
lustrzane
Dostępny od ręki
Kup teraz
Dodaj do schowka
Masz pytania do projektu? Zapytaj nas
Koszt wysyłki
GRATIS
Zestaw dodatków do projektu

BSC4 - budynek socjalny Ten projekt to m.in. propozycja dla decydentów z gmin i miast. Znakomity, praktyczny i racjonalnie zaplanowany piętrowy budynek socjalny, który zapewni bezpieczeństwo oraz...

Czytaj więcej

Powierzchnia użytkowa437.92 m²
Min. wymiary działki (długość x szerokość)18.85 x 46.17 m
Dostępne technologiemurowana
Zobacz pełne dane projektu

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa437.92 m²
Powierzchnia zabudowy284.37 m²
Powierzchnia kondygnacji netto0.00 m²
Powierzchnia całkowita717.45 m²
Kubatura1937.02 m³
Kąt nachylenia dachu
Wymiary budynku
długość x szerokość
38.17 x 10.85 m
Wysokość budynku6.81 m
Min. wymiary działki
długość x szerokość
18.85 x 46.17 m
Dachpłaski
Kondygnacjaz poddaszem, piętrowe
Ilość pomieszczeń48

Opis i technologia projektu

BSC4- budynek socjalny Ten projekt to m.in. propozycja dla decydentów z gmin i miast. Znakomity, praktyczny i racjonalnie zaplanowany piętrowy budynek socjalny, który zapewni bezpieczeństwo oraz dach nad głową wszystkim jego lokatorom. Z pewnością znakomicie sprawdzi się jako dom studenta, a nawet dom wypoczynkowy.

Budynek składa się z 16 samowystarczalnych segmentów, po 8 na piętro, każdy z nich dysponuje osobnym wejściem, toaletą oraz aneksem kuchennym. Na segment składają się pokoje 3 i 4 osobowe. Drzwi mieszkań wychodzą na ciągnącą się przez całą długość budynku werandę na parterze oraz antresolę na piętrze. Zachęcamy inwestorów do wybrania właśnie tego projektu przemyślanych mieszkań socjalnych.

 

Projekt typowy budynku socjalnego. Projekt (4 egz.) składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, części zawierającej instalacje elektryczne (wraz z rozwiązaniem elektrycznego ogrzewania budynku) i instalacje sanitarne wod.-kan.. Do projektu dołączony jest także kosztorys ślepy (1 egz.).

Sprawdź wycenę projektu i montażu alternatywnej instalcji grzewczej z pompą ciepła i ogrzewaniem podłogowym.Poznaj zalety takiego rozwiązania - POBIERZ
 

Zobacz inne projekty budynków scojalnych

BSC1

BSC2

BSC3

BSC4

 

Budynek zaprojektowano w technologii murowanej.

 

Główną konstrukcję nośną stanowić będą: ławy, ściągi, słupy i stopy żelbetowe zazbrojone konstrukcyjnie, ściany nośne w układzie mieszanym spięte wieńcem opaskowym, dach jednospadowy, oparty na więźbie o konstrukcji drewnianej.

 

Fundamenty:
Ławy fundamentowe, ściągi i stopy wykonać z betonu C20/25 (B25) i posadowić na

2 warstwach papy na sucho, ułożonych na podkładzie z chudego betonu gr. 10cm. Fundamenty zazbroić prętami Ø 12(stal A-III (34GS)), strzemiona Ø 8 (stal A-I (PB240)) oraz zaizolować przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne naniesienie powłoki bitumicznej. Do obliczeń zostały przyjęte proste warunki gruntowe o normatywnym oporze obliczeniowym podłoża równym 150kPa. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zdjąć warstwę humusu w obrębie fundamentów. Po wykonaniu wykopów do poziomu posadowienia fundamentów kierownik budowy powinien sprawdzić, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada założeniom przyjętym w projekcie. Na ławach fundamentowych należy ułożyć izolację poziomą z dwóch warstw papy na lepiku. Po wykonaniu prac fundamentowych wykop zasypywać piaskiem grubym lub żwirem warstwami

o gr. 25-30cm i ubijać mechanicznie do wartości IL=0,60

np: za pomocą zagęszczarek wibracyjnych.

Głębokość posadowienia i zbrojenie fundamentu należy każdorazowo adaptować do warunków lokalnych występujących w miejscu planowanej inwestycji. Na terenach objętych szkodami górniczymi należy sporządzić odrębny projekt. Typ i sposób izolacji elementów stykających się z gruntem dobrać po wcześniejszym sprawdzeniu warunków wodno-gruntowych

w miejscu planowanej inwestycji.


Ściany fundamentowe:
Ściany fundamentowe gr. 25 cm należy wykonać jako murowane z bloczków betonowych klasy "25". Do murowania ścian fundamentowych z bloczków betonowych użyć zaprawy cementowej marki M10. Ściany zaizolować przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne naniesienie powłoki bitumicznej. Izolację pionową wynieść ponad teren na wysokość minimum 30cm. Ściany fundamentowe ocieplić płytami polistyrenu ekstrudowanego XPS "Termo Organika" gr. 10cm. Typ i sposób izolacji elementów stykających się z gruntem dobrać po wcześniejszym sprawdzeniu warunków wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycji.


Słupy
żelbetowe:

Słupy wykonać z betonu C20/25 (dawne B25) zazbroić podłużnie prętami Ø 16(stal A-III (34GS)), strzemiona Ø 6 (stal A-I (PB240)).
Słupy wykonać według rys. K/3 - K/6.

Typ i sposób izolacji elementów stykających się z gruntem dobrać po wcześniejszym sprawdzeniu warunków wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycji.

 

Ściany zewnętrzne:

Ściany zewnętrzne części mieszkalnej wykonać z pustaków typu “Porotherm 30 DRYFIX"

w systemie murowania na zaprawę w piance "Porotherm DRYFIX SYSTEM" i ocieplić płytami ze styropianu gr.14 cm "Termo Organika" typ: SILVER fasada. Murując ściany wzajemnie prostopadłe należy stosować połączenia zapewniające przekazywanie obciążeń pionowych i poziomych z jednej ściany na drugą. Połączenie takie uzyskuje się stosując wiązanie elementów murowych w murze lub łączniki metalowe.

 

Ściany wewnętrzne:
Ściany wewnętrzne nośne gr. 25cm wykonać z pustaków “Porotherm 25 DRYFIX ” na zaprawie ''DRYFIX SYSTEM''.

Ściany wewnętrzne działowe gr. 12cm wykonać z pustaków “Porotherm 11,5 DRYFIX ”
lub z cegły dziurawki bądź kratówki. Ściany działowe połączyć ze ścianami konstrukcyjnymi na strzępia bądź w pozostawionych bruzdach.

 

Strop:
Nad parterem zaprojektowano strop gęstożebrowy POROTHERM 19/50 o grubości łącznej stropu wynoszącej 23 cm. Montaż stropu wykonać wg wytycznych producenta
. Strop opierać się będzie na ścianach i słupach poprzez wieńce stropowe i belki.

Belki żelbetowe poz. 4.1-poz.4.3:
Belki wykonać z betonu C20/25 (dawne B25) zazbroić podłużnie prętami Ø 12, ,(stal A-III (34GS)), strzemiona Ø 6, (stal A-I (PB240)).

Belki wykonać według rys. K/14 - K/17.

 

Wieńce poz. 3.1-3.4:
Ściany parteru w poziomie stropu spięte będą wieńcem opaskowym poz. 3.1, poz. 3.2. Wieńce wykonać z betonu C20/25 (dawne B25) zazbroić podłużnie prętami Ø 12 (stal A-III (34GS), strzemiona Ø 6 (stal A-I (PB240)).

Bezpośrednio pod murłatą wykonać wieniec poz. 3.3 z betonu B25, w którym należy umieścić kotwy stalowe ocynkowane (śruby fajkowe gwintowane Ø 16mm), za pomocą których przymocować murłatę, belkę na podkładzie z paska papy niepiaskowej na sucho. Wieńce wykonać według rys. K/10-K/13.

 

Schody:
Schody wykonać jako żelbetowe z betonu C20/25 (dawne B25) zazbroić podłużnie prętami Ø 12 (stal A-III (34GS)), strzemiona Ø 6 (stal A-I (PB240)). Grubość spoczników i biegów schodowych wynosi 12cm. Schody wykonać wg. rys. K/7.

 

Nadproża:
Nadproża zewnętrzne i wewnętrzne w ścianach nośnych zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (dawne B25). Nadproża należy zazbroić podłużnie prętami Ø 12 (stal A-III (34GS)), strzemiona Ø 6 (stal A-I (PB240)) zgodnie z rysunkami. Aby zniwelować mostki termiczne od zewnętrznej strony należy nadproża zewnętrzne docieplić materiałem termoizolacyjnym (np. styropianem lub wełną mineralną gr. 5 cm.)
Nadproża wewnętrzne w ścianach działowych wykonać z systemowych prefabrykowanych belek nadprożowych “Porotherm 11.5” lub nadproży L-19.

 

Więźba dachowa:

Zaprojektowano więźbę w układzie krokwiowym z drewna klasy co najmniej C-24

o wilgotności

Połączenia wszystkich elementów więźby dachowej zaleca się wykonać za pomocą złączy i gwoździ pierścieniowych "SIMPSON – Strong Tie". Połączenia wszystkich elementów dobrać na etapie adaptacji lub projektu wykonawczego.

Drewnianą konstrukcję dachu należy zabezpieczyć do stopnia niezapalności przy użyciu certyfikowanych środków (FOBOS M-4, OGNIOCHRON lub inny równorzędny) oraz przed owadami, pleśnią i grzybami.


Pokrycie dachu:
Zaprojektowano dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci 3º. Pokrycie dachu wykonać z papy na deskowaniu pełnym

System orynnowania:
Odprowadzenie wód opadowych z dachu zaprojektowano poprzez system rynien
z PVC Ø 125 ułożonych ze spadkiem w kierunku rur spustowych z PVC Ø 100 a dalej rurami spustowymi na działkę inwestora lub do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

 

Izolacje:
- przeciwwilgociowa:
ściany fundamentowe przed zasypaniem należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo przez dwukrotne naniesienie lepiku asfaltowego lub zastosowanie specjalnych membran przeznaczonych do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych.
Izolację wyciągnąć 30cm ponad grunt. Każdorazowo należy dodatkowo sprawdzić warunki wodno-gruntowe występujące w miejscu lokalizacji. W przypadku wystąpienia wód gruntowych w poziomie posadowienia, w ramach adaptacji zaprojektować odrębne zabezpieczenie budynku;

- termiczna:

do ocieplenia stropu zastosować styropian gr. 3cm''Termo Organika” typ: SILVER dach, podłoga. Do ocieplenia ścian zewnętrznych zastosować styropian gr. 14 cm ''Termo Organika” typ: SILVER fasada. Podłogę na gruncie ocieplić płytami styropianowymi "Termo Organika" grubości 10 cm typ: SILVER dach, podłoga. Do ocieplenia ścian fundamentowych zastosować polistyren ekstrudowany XPS gr. 10cm ''Termo Organika”. Dach ocieplić wełną mineralną grubości 25cm.

 

Stolarka okienna i drzwiowa:
Zaproponowano stolarkę okienną i drzwiową wykonaną z PCV / z drewna. Stolarka powinna spełniać wymogi normowe pod względem izolacyjności cieplnej dla strefy klimatycznej, występującej w miejscu lokalizacji obiektu i ochrony p. pożarowej.

Elementy wykończeniowe:
Podłogi – podłogowe płytki ceramiczne antypoślizgowe, panele,
Ściany- tynki cementowo-wapienne, tynk akrylowy,
Ściany malowane farbami wewnętrznymi kredowymi lub emulsyjnymi,
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – płytki ceramiczne.

Obróbki blacharskie:
Zastosować typowe rozwiązania obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej
w kolorze pokrycia dachowego.

 

Kolorystyka:
Elewacje – w kolorze piaskowym, jasnym pastelowym;

Cokół – w kolorze grafitowym;

Dach – w kolorze grafitowym;

Elementy drewniane- w kolorze brązowym.

 

Rzuty i przekroje

Rzut przyziemia

Rzut przyziemia

NrNazwaPow. użytkowa [m²]Pow. netto [m²]
A1Przedpokój z aneksem kuchennym 6.720
CKomunikacja 51.80
DSchody12.450
RazemWszystkie segmenty179.370
B3Łazienka 2.850
A2Pokój 200
A3Łazienka 3.040
B1Przedpokój z aneksem kuchennym 6.430
B2Pokój 16.60
Suma299.260
Segment A25.880
Segment B29.760
Suma55.640
Zamów szczegółowe rysunki
Rzut piętra

Rzut piętra

NrNazwaPow. użytkowa [m²]Pow. netto [m²]
A1Przedpokój z aneksem kuchennym 6.720
A2Pokój 200
A3Łazienka 3.040
B1Przedpokój z aneksem kuchennym 6.430
B2Pokój 16.60
B3Łazienka 2.850
CKomunikacja 51.80
Razem Wszystkie segmenty166.920
Suma274.360
Segment A25.880
Segment B29.760
Suma55.640
Zamów szczegółowe rysunki

Obrót 360

Film

Zestawienia materiałów

Technologia murowana tradycyjna
Stal8728.21 kg
Drewno26.374 m³
Dach372 m²

Kosztorys orientacyjny brutto

Stan zerowy175168 zł
Stan surowy385370 zł
Roboty wykończeniowe wewnętrzne244140 zł
Roboty wykończeniowe zewnętrzne101816 zł
Instalacje i przyłącza188306 zł
Suma1094800 zł

Komentarze

Dodaj komentarz