Czy można wybudować garaż w granicy działki?

2024-05-08

W Polsce wybudowanie garażu bezpośrednio na granicy działki jest możliwe, ale wymaga spełnienia określonych warunków zgodnie z prawem budowlanym i odpowiednimi warunkami technicznymi. Oto kilka kluczowych kwestii, które należy uwzględnić:

1. Plan zagospodarowania przestrzennego lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Przede wszystkim należy sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub, jeśli taki plan nie istnieje, decyzję o warunkach zabudowy. Te dokumenty określają, czy na danej działce można realizować inwestycję budowlaną na granicy działki.

2. Warunki przeciwpożarowe: Zgodnie z przepisami, każdy budynek musi spełniać określone warunki przeciwpożarowe. Gdy budynek znajduje się bezpośrednio na granicy działki, konieczne może być zastosowanie ścian o podwyższonej odporności ogniowej oraz innych rozwiązań technicznych, które zapobiegną rozprzestrzenianiu się ognia na sąsiednie nieruchomości. Ściana garażu w granicy działki musi być ścianą oddzielenia przeciwpożarowego z odpowiednią odpornością na ogień i licem wystającym na 30 cm.

3. Dostęp do drogi publicznej: Budowa garażu na granicy może wymagać zapewnienia odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp taki musi być bezpieczny i wygodny, co jest szczególnie ważne w kontekście korzystania z garażu.

4. Zgoda sąsiadów: Choć zgoda sąsiadów nie zawsze jest wymagana prawnie, w przypadkach, gdy planowana inwestycja może mieć wpływ na sąsiednie działki (np. ograniczenie dostępu światła), uzyskanie takiej zgody może być konieczne lub pożądane w celu uniknięcia sporów.

5. Pozwolenie na budowę: Każdorazowa  chęć budowy w granicy musi być zalegalizowana, co oznacza pozwolenie na budowę. Nie można postawić obiektu garażu i budynku gospodarczego w granicy na zgłoszenie. W trybie uproszczonym, zgłosznia można stawiać tylko obiekty wolnostojące, to znaczy oddalone od granicy o 4 metry lub 3, gdy nie mają otworów okiennych, drzwiowych i bram skierowanych w stronę granicy oraz nie są przyklejone do innych obiektów. 

6. Przestrzeganie przepisów budowlanych: Należy pamiętać o przestrzeganiu ogólnych przepisów budowlanych dotyczących m.in. wymiarów, materiałów i metod budowy. Każdy element konstrukcyjny powinien być zgodny z obowiązującymi normami i standardami technicznymi. W przypadku budowy w granicy należy szukać elementów wykończeniowych NRO (nie rozprzestrzeniających ognia), np. wełny mineralnej zamiast styropianu, niepalnych płyt poszycia, dobrego zabezpieczenia konstrukcji więźby przeciwogniowo. Stolarka okienna, bramowa, drzwiowa również powinna charakteryzować się odpowiednią klasą odporności ogniowej.  

 

Jakie wymiary musi mieć garaż postawiony w granicy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w Polsce, zewnętrzne wymiary garażu w granicy działki są następujące:

  • Długość: nie może przekraczać 6,5 metra.
  • Wysokość: nie może być większa niż 3 metry.

Dodatkowo, jeśli garaż ma być umiejscowiony bezpośrednio na granicy działki, musi spełniać określone warunki techniczne, takie jak brak okien i drzwi w ścianie granicznej oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej odporności przeciwpożarowej.

 

 

Proponowane projekty