Wentylacja do garażu

2014-11-18

Jak wentylować garaż? Przepisy dotyczące wentylacji garażu są jasno uregulowane, stosowne zapisy znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690).

 

Decydujące dla sposobu wentylacji garażu jest rozstrzygnięcie tego, czy garaż jest ogrzewany czy nie.

 

W garażu nieogrzewanym wentylacja odbywa się otworami wentylacyjnymi usytuowanymu w przeciwległych ścianach bocznych lub drzwiach garażowych.

W garażu przeznaczonym dla jednego pojazdu powierzchnia otworów nie może być mniejsza niż 0,04 m2, a w dwustanowiskowym powinna być dwukrotnie większa i wynosić 0,08 m2 W praktyce najczęściej stosowane są kratki wentylacyjne i otwory w ścianie

 

Garaż ogrzewany musi posiadać tzw. wentylację grawitacyjną połączoną z pionem wentylacyjnym, wyprowadzonym nad dach, np. przy dwuspadowym dachu przy pokryciu dachu łatwopalnym materiałem – komin wentylacyjny musi znajdować się 30 cm powyżej kalenicy.  Wysokość komina licząc od kratki wentylacyjnej do wylotu komina, nie powinna być mniejsza niż 3m.

 

Garaż a także kotłownia powinny być oddzielone od części mieszkalnej szczelnymi drzwiami, ogniochronnymi o parametrze ogniochronności EI30. Najlepiej by były także odpowiednio szczelne, by zapach spalin nie dostawał się do części mieszkalnej. Pomieszczenia garażu i kotłowni nie są wentylowane mechanicznie w ramach pracy rekuperatora i instalacji nawiewno-wywiewnej.

Proponowane projekty