Garaże z biurem - projekty

2019-12-04

Prowadzenie działalności gospodarczej, a konkretnie biura, podpada pod budowę obiektu użyteczności publicznej w garażu lub budynku gospodarczym wiąże się z szeregiem uzgodnień i nie zawsze może okazać się możliwe i opłacalne w przypadku wyboru projektów typowych.

 

Garaż z biurem - projekt typowy, czy indywidualny? 

Projekty typowy budynków garażowych oraz gospodarczych w naszej ofercie zawierają częśto pomieszczenia gospodarcze z osobnym wejściem. Na pierwszy rzut oka takie rozwiązanie wydaje się odpowiednie dla przekwalifikowania takiej przestrzeni w pomieszczenie biurowe. Podstawową przeszkodą w takim działaniu pozostaje jednak dostosowanie projektu do warunków technicznych, jakim odpowiada ten typ budownictwa. Można zatem kupić na własną odpowiedzialność projekt typowy, odpowiadający profilowi działalności, liczbie zatrudnionych osób i wymagań stawianych przez urzędy. Może okazać się, że zakres zmian i uzgodnień jest tak duży, że lepiej będzie zlecić lokalnemu projektantowi indywidualną, dostosowaną do specyficznych wymagań danej branży, profilu i składu osobowego firmy dokumentację projektową. Dlatego warto dokonać rozpoznania potrzeb i szczegółowych wytycznych dla planowanej inwestycji i programu użytkowego. Może okazać się, że biuro - owszem powstanie - ale dużo większym kosztem niż pierwotnie szacował Inwestor. 

Projekt typowy po adaptacji i uzgodnieniach może okazać się inwestycją droższą niż projekt indywidualny - sprawa jest otwarta i najlepiej zorientować się, co do kosztów przed zakupem projektu. Do takiej adaptacji możemy zasugerować szereg obiektów z naszej oferty. 

 

Parterowy garaż z biurem

Pierwszą propozcycję stanowi nasz evergreen czyli G84 garaż dwustanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym, dostępny również jako budynek gospodarczy lub gospodarczo-garażowy. Dokumentację można zakupić w trzech technologiach do wyboru: mur, szkielet drewniany, bale drewniane. 

G84

Można również zlecić dostosowanie do potrzeb działalności projektu G292

G292

Można też zaadaptować powierzchnię mieszkalną na biurową. Do takiego rozwiązania nadaje się projekt GM2

Garaż z biurem na poddaszu

Można również wykorzystać powierzchnię użytkowego poddasza i dostosować ją do potrzeb biura o określonym profilu. Takie usytuowania biura nad garażem ma swoje wady i zalety. Należy uwzględnić wymagania przeciwpożarowe, konieczne jest wykonanie ściany oddzielenia ogniowego pomiędzy częścią garażową a biurową oraz zamknięcie konstrukcji dachu wełną i płytami ogniochronnymi, np. NIDA lub Fermacell. Należy także pamiętać o zastosowaniu specjalnej stolarki drzwiowej o odpowiedniej klasie odporności pożarowej. Projekt jest dostępny w kilku wariantach i dwóch technologiach. Kolejna propozycja to zamiana części mieszkalnej w budynku GM1 na powierzchnię biurową:

Kolejny przykładem projektu, którego część można adaptować na powierzchnię biurową i socjalną to G206 oraz G262.

 

Proponowane projekty