Projekty domów na zgłoszenie do 70 m2 i więcej? Mamy to

2022-01-02

Rządowy program Polski Ład miał między innymi na celu rozszerzenie procedury zgłoszenia i w niedalekiej przyszłości obok budynków do 35m2 powierzchni zabudowy uproszczonej formule legalizacji projektowanego budynku mają podlegać również budynki do 70 m2. Ale to nie wszystko, od bieżącego roku będzie możliwe zgłoszenie większych budynków mieszkalnych. Dom jednorodzinny na zgłoszenie może mieć obecnie dowolny metra, nie trzeba też wnioskować o pozwolenie, wystarczy adaptowane do warunków lokalnych projekty oraz inne wymagane dokumenty dołączyć wraz z zgłoszeniem do urzędu i rozpocząć budowę.   [AKTUALIZACJA]

70m2, ale czego? Powierzchni użytkowej, czy zabudowy? 

W 2023 roku w trybie zgłoszenia budynku unieważnieniu ulega kryterium powierzchni zabudowy. Jej definicja jest następująca: Powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym, mierzona po obrysie ścian bez tarasów, schodów zewnętrznych i podjazdów. Co to w praktyce oznacza? Ściany budynku oraz zadaszenia przylegających i połączonych z nim dach, gdy je przemnożymy nie mogły przekroczyć 70 m2. Budynek mógł mieć zatem wymiar 7x10, 10x7, czy też 8x8,7m, czy dowolną inną konfigurację, która nie jest większa niż 70m2. Obecnie te wymagania przestaną obowiązywać.

Parterowy czy z poddaszem? Dowolny!

Rozporządzenie stawia jedyne wymaganie dla Inwestora, jest nim dwukondygnacyjność budynku. Podobnie rzecz się ma z dachem, czy będzie dwuspadowy, jednospadowy, czy płaski, a może kopertowy? Wiele w tym względzie będzie zależeć od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który tego typu wytyczne zawiera. Nowe informacje ministerialne ujawnione 22.07.2021 wskazują, że procedurze zgłoszenia podlegać będą budynki "małych domów do 70 mkw.  z poddaszem, o łącznej powierzchni użytkowej nie przekraczającej 90 mkw".

Teraz obiekty te nie muszą już być po pierwsze niewielkie, a po drugie o prostej konstrukcji, by uniknąć ewentualnych błędów wykonania. Paradoksalnie, domy bez pozwolenia przy spełnieniu dotąd niesprecyzowanych warunków mogą być dwukondygnacyjne: z poddaszem lub pełnym piętrem. Ministerstwo chce również przyspieszyć procedury administracyjno-prawne, tak by decyzja o warunkach zabudowy była wydawana w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Za przekroczenie tego terminu mogą być nałożone kary administracyjne. 

Czy obowiązuje zasada zgłoszenia do 70 m2 bez pozwolenia również w przypadku rekreacji indywidualnej, czyli domów letniskowych?
Tak, nowe przepisy z 2021 również odnosiły się do domów letniskowych i rozszerzały dotychczasowy tryb zgłoszenia do obiektów o powierzchni zabudowy do 70m2. Istnieją jednak warunki do spełnienia:  rozpiętość elementów konstrukcyjnych w takich obiektach nie będzie mogła wynosić więcej niż 6 m, a wysięg wsporników, czyli na przykład balkonu ma być ograniczony do 2 m.
 

Z MPZP, czy warunki zabudowy?

Jeśli nie ma miejscowego planu, to należy wystąpić o warunki zabudowy. Informacje z urzędu będą kluczowe dla podstawowych parametrów projektu takich jak spadek dachu i jego kąt, szerokość i wysokość elewacji frontowej, wysokości do okapu, do kalenicy. 

Jaka technologia domów na zgłoszenie? 

Trudno zakładać, że ustawodawca będzie narzucał technologię budowy, ale w dostępnych informacjach mowa jest o rozwiązaniach wymagających niewielkich nakładów czasowych oraz ekonomicznych. O ile ten pierwszy warunek jest łatwy do spełnienia, to w przypadku kosztów budowy i prac zleconych tanio na pewno nie będzie. Budowa metodą gospodarczą, o której mowa nie odpowiada budownictwu modułowemu, które jest rozwiązaniem profesjonalnym, precyzyjnym i oferowanym przez firmy wykonawcze w ramach kompleksowej usługi budowy prefabrykatu w hali producenta oraz dostawy i montaż gotowych elementów na działce inwestora. 

Dom na zgłoszenie mieszkalny, czy letniskowy?

Ideą przyświecającą ogłoszonym planom są domy całoroczne, mieszkalne na zgłoszenie, ale także letniskowe. To znaczy, że te pierwsze muszą spełniać warunki techniczne takie jak odpowiednia izolacja termiczna przegród budowlanych takich jak ściany, dach w myśl WT21. Domy na zgłoszenie będą musiały również dysponować instalacjami bazującymi zarówno na OZE, ograniczające niską emisję. Trudno powiedzieć, co na 100% znajdzie się w ramach tego rozwiązania. Jednak uprzedzając oficjalne komunikaty już teraz postanowiliśmy zaproponować swoją wersję projektów z naszej oferty, które będą projektami domów na zgłoszenie do 70 m2 powierzchni zabudowy

Zapoznaj się z kolekcją projekty domów na zgłoszenie do 70m2 powierzchni zabudowy

 

Proponowane projekty