Odległości przy zagospodarowaniu działki

2011-01-03

Często zmieniającym się przepisami są te dotyczące zagospodarowania działki. W przypadku analizy mapki terenu pod budowę Inwestor powinien zwrócić uwagę na każdy z detali, podlegający regulacją prawnym.